Meniskoperationer

Vid skador på menisken i knäet försöker vi reparera den eller ta bort endast den skadade delen. Menisken har en stor betydelse för knäet, och därför strävar vi alltid efter en så sparsam operation som möjligt. Den kirurg som opererar fattar det slutliga beslutet om ingreppets omfattning under själva operationen.

Efter att den skadade delen tagits bort får leden omedelbart belastas med full vikt, men efter en korrigering/fixering ska patienten lätta på belastningen under cirka sex veckor.

En meniskoperation utförs som ett dagkirurgiskt titthålsingrepp, och vid behov gör vi ett s.k. extra fönster för att säkerställa fixeringen.

Sjukskrivning och rehabilitering

Sjukskrivningens längd är 2–6 veckor, beroende på arbetets art. Slutresultatet påverkas i väsentlig grad av rehabiliteringen under ledning av en fysioterapeut.