FPA-sjukvårdersättning

Majoriteten av FPA-ersättningarna för alla privata vårdgivare har tagits bort i början av 2023. Från 1.1.2024 höjs FPA-ersättningarna till 30 euro för besök hos en privatläkare och specialist och 25 euro för fjärrmottagning i stället för tidigare 8 euro. Även ersättningarna för psykiatrisbesök och behandling ökar.

Privata hälso- och sjukvårdstjänster för vilka FPA-etsättning inte erhålls*:

 • Undersökningar och behandlingar, till exempel röntgen- och laboratorietester eller kirurgiska behandlingar.
 • Fysioterapi, lymfterapi och ljusterapi vid hudsjukdomar, gäller behandlingar som påbörjas eller fortsätter efter 1 januari 2023.

Privata hälso- och sjukvårdstjänster för vilka FPA ersättning erhålls:

 • Mottagningar och distansmottagningar beträffande läkare som är verksamma i Orton Tenalavägen, med några få undantag. Ersättningsförmåga anges i varje läkares onlineprofil.
 • Obs, mottagningar av läkare som arbetar vid HUS-sjukhusen är inte ersättningsgilla
  ObserveraAvdragbar s.k. direktersättning från FPA i samband med betalning är inte längre möjlig att få på Orton, utan klienten bör ansöka om ersättning hos FPA i efterhand.

  • Information om huruvida en specialists tjänster är FPA-ersättningsgilla kan ses under ifrågavarande specialists profil.
  • Ersättningsansökan kan lämnas in på närmaste FPA-byrå/-postlåda eller sändas till adressen: FPA, PB 10, 00056 FPA. Folkpensionsanstalten använder sig inte längre av färdiga svarskuvert.

*Tandvård och psykiatri ersätts i fortsättningen

 • Ersättningarna för privat tandvård förblir oförändrade.
 • FPA-ersättning finns fortfarande för privata undersökningar och behandlingar som ordinerats av en specialist i psykiatri, en specialist i mun- och käkkirurgi eller en tandläkare/specialisttandläkare.

Effekter på reseersättningar
FPA ersätter kundens resor till privat sjukvård endast om den behandling som tillhandahålls där är FPA-ersättningsgill. Om kunden däremot ansöker med betalningsförbindelse eller servicesedel utfärdad av välfärdsområdet, ersätts resan. I detta fall behöver kunden ett intyg för reseersättning (SV 67). Intyget ska visa att den behandling som ges grundar sig på en betalningsförbindelse eller servicesedel.