Sjukvårdersättning från FPA

Ärade kund,

Ortons FPA-ersättningspraxis ändrades den 15 januari 2021. Utöver detta kommer det att ske nya ändringar i ersättningspolicyerna från och med den 1 januari 2023.

Ortons tjänster omfattas av FPA-ersättning fram till den 31 december 2022.

Tjänster, för vilka FPA-ersättning fås

 • Mottagnings- och vårdtjänster av läkare och terapeuter, i annat än anställningsförhållande på Orton, Tenalavägen.

Tjänster, för vilka FPA-ersättning inte fås

 • Mottagnings- och vårdtjänster av läkare och terapeuter i anställningsförhållande på Orton, Tenalavägen.
 • Bilddiagnostik och laboratorieservice
 • All service på HUS verksamhetsställen

Observera

Avdragbar s.k. direktersättning från FPA i samband med betalning är inte längre möjlig att få på Orton, utan klienten bör ansöka om ersättning hos FPA i efterhand.

 • Information om huruvida en specialists tjänster är FPA-ersättningsgilla kan ses under ifrågavarande specialists profil.
 • Ersättningsansökan kan lämnas in på närmaste FPA-byrå/-postlåda eller sändas till adressen: FPA, PB 10, 00056 FPA. Folkpensionsanstalten använder sig inte längre av färdiga svarskuvert.

Ändringar i FPA-ersättningen från och med 1 januari 2023

Riksdagen har antagit en lagändring som kommer att göra att den stora majoriteten av all privat sjukvård tas bort från tjänsteleverantörernas FPA-ersättningar i början av året.

Privata hälso- och sjukvårdstjänster för vilka FPA-etsättning inte erhålls från 1.1.2023*:

 • Undersökningar och behandlingar, till exempel röntgen- och laboratorietester eller kirurgiska behandlingar.
 • Fysioterapi, lymfterapi och ljusterapi vid hudsjukdomar, gäller behandlingar som påbörjas eller fortsätter efter 1 januari 2023.

Privata hälso- och sjukvårdstjänster för vilka FPA ersättning erhålls:

 • Mottagningar och distansmottagningar beträffande läkare som är verksamma i Orton Tenalavägen, med några få undantag. Ersättningsförmåga anges i varje läkares onlineprofil.
 • Obs, mottagningar av läkare som arbetar vid HNS-sjukhusen är inte ersättningsgilla

*Tandvård och psykiatri ersätts i fortsättningen

 • Ersättningarna för privat tandvård förblir oförändrade.
 • FPA-ersättning finns fortfarande för privata undersökningar och behandlingar som ordinerats av en specialist i psykiatri, en specialist i mun- och käkkirurgi eller en tandläkare/specialisttandläkare.

Effekter på reseersättningar
FPA ersätter kundens resor till privat sjukvård endast om den behandling som tillhandahålls där är FPA-ersättningsgill. Om kunden däremot ansöker med betalningsförbindelse eller servicesedel utfärdad av välfärdsområdet, ersätts resan. I detta fall behöver kunden ett intyg för reseersättning (SV 67). Intyget ska visa att den behandling som ges grundar sig på en betalningsförbindelse eller servicesedel.