Hjärtsjukdomar

 

Oroande hjärtsymtom bör undersökas

En stickande känsla eller hjärtklappning i hjärtat indikerar inte hjärtsjukdomar, men till exempel bröstsmärtor kan vara ett tecken på kranskärlssjukdom. Om en person inte har haft hjärtproblem tidigare kan det vara svårt för honom eller henne att veta om känslorna beror på hjärtat. Därför är oroande känslor som inte har funnits tidigare värda att undersöka.

Vanliga kardiologiska sjukdomar är kranskärlssjukdomar, rytmrubbningar och hjärtsvikt. Hjärtrelaterade besvär är bröstsmärta, hjärtklappning, ovanlig andfåddhet och plötsligt nedsatt prestationsförmåga. Snabbt inledd behandling har stor betydelse för behandlingsresultatet.

HUS Hjärt- och lungcentrum är det största centrumet av sitt slag i Finland. I centrumet undersöks och behandlas de svåraste medfödda hjärtfelen och andra sällsynta hjärtsjukdomar hos vuxna på nationell nivå. Två specialiteter, kardiologi och hjärtkirurgi, drivs i nära samarbete.

Titta närmare på våra undersökningar och behandlingar:

  • Ultraljudsundersökning av hjärtat
  • Kateterbehandling av rytmrubbningar (kateterablation)

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om våra tjänster eller boka tid på Ortons kundservice per telefon +358 9 4748 2705 eller boka tid via webbtidsbokningen. Vår kontak­tin­for­mation och våra öppet­tider får du här.