Bäddavdelning 24/7

Bäddavdelningen – även för patienter utifrån

Den privata bäddavdelningen på Orton är också till för patienter utifrån. Vi erbjuder professionell och trygg service då du eller en anhörig är i behov av tillfällig hjälp med vardagsfunktionerna eller behöver medicinsk vård eller behandling.

Ortons bäddavdelning erbjuder bra faciliteter för vårdperioder av varierande längd, t.ex. i följande situationer:

– då närståendevårdare har semester behövs en plats för den långtidssjuka eller åldrande anhöriga

– patient som opererats någon annanstans än på Orton och är konvalescent och behöver övernattning på sjukhus

– patient/klient från annan ort i Finland som kommer för undersökningar och kräver övernattning på sjukhus

Bäddavdelningsservice

I bäddavdelningsservicen ingår basvård, vårdpersonal dygnet runt, måltider samt möjlighet till tilläggstjänster såsom individuell fysio- och ergoterapi. På vår avdelning har vi övervakning på sjukhusnivå, vårdberedskap och läkarjour dygnet runt.

Personalen på bäddavdelningen är specialiserad, sakkunnig och erfaren. Avdelningen har en hemtrevlig atmosfär och det är en lugn omgivning invid Centralparken. I samma byggnad finns bl.a. terapibassäng och gym samt ett café.

Det är viktigt för oss att betjäna dig och dina anhöriga enligt era behov och önskemål, och hos oss på Orton kan man själv påverka sin vård/behandling. Till förfogande finns heltäckande röntgen-, laboratorie- och specialistläkarservice.

Tilläggsinformation fås av operationskoordinator Jaana Suominen, tel. +358 40 1432949, jaana.suominen@orton.fi