Operation av lymfkörtlar i halsen och tumöroperationer i halsen

Bakgrund

Det differentialdiagnostiska spektrumet av halsknölar är mycket brett och de flesta knölar är godartade. En förändring kan däremot vara det första symtomet på en elakartad sjukdom, så alla halsknölar hos vuxna bör undersökas omedelbart. De vanligaste elakartade tumörerna är lymfom, cancer i sköldkörteln och spottkörteln samt skivepitelcancer i huvudet och halsen som spridit sig till halsen. Det är viktigt att försöka ställa en diagnos innan man planerar behandlingen på en enhet som specialiserar sig på behandling av tumörer i huvud och hals.

Beslutet om att operera en tumör i halsen fattas utifrån patientens behov efter diagnostiska utredningar. Faktorer som påverkar beslutet är patientens ålder och övriga hälsotillstånd, omfattningen på den planerade operationen och flera tumörspecifika faktorer. Eventuella komplikationer efter operationen är infektion i operationssåret, blödning och andra biverkningar beroende på operationens omfattning. Dessa diskuteras med patienten på mottagningen före operationen.

Ingreppets längd

Operationen av en halstumör kan ta allt från 1–2 timmar till 10 timmar beroende på operationens omfattning. Operationens olika skeden och omfattning fastställs i operationsplanen. Då kan man också bedöma operationens tidsåtgång.

Återhämtningstid

Återhämtningen påverkas främst av operationens omfattning och patientens ålder och övriga hälsotillstånd. Återhämtningstiden är individuell och är oftast 2–4 veckor. Patienten behöver oftast tillbringa några dagar på sjukhus, men det varierar beroende på om andra ingrepp utförts samtidigt.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.