Rehabilitering efter olyckor  

Målet med rehabilitering efter en olycka är att patienten kan återgå till ett så självständigt liv som möjligt och att hen klarar sig hemma och på arbetet. Rehabilitering kan vara till nytta till exempel efter en trafikolycka eller en olycka på fritiden.

Det multiprofessionella teamet gör en omfattande kartläggning av situationen och hjälper till att hitta lösningar för att främja återhämtningen. I det multiprofessionella teamet ingår fysiater, socialarbetare, psykolog, fysio-och ergoterapeut. 

Fysio- och ergoterapeuterna hjälper bl.a. med att gåträna och/eller träna vardagliga sysslor samt utvärdera behovet av hjälpmedel och att vägleda användningen av dessa.   

Rehabilitering efter olyckor kan ordnas under rehabiliteringsperioder eller som dagrehabilitering.

Man kan söka sig till en rehabiliteringsperiod med en betalningsförbindelse från den sändande instansen eller betala själv. Den sändande instansen kan vara ett försäkringsbolag eller ett sjukvårdsdistrikt. 

Hur söker man sig till fysioterapi? 

Fråga om våra tjänster eller boka tid på Ortons kundservice per telefon +358 9 4748 2705 (må-to 7.45-18, fre 7.45-16) eller boka tid via webbtidsbokningen. Vår kontak­tin­for­mation och våra öppet­tider får du här.