Rehabilitering efter olyckor  

Målet med rehabilitering efter en olycka är att patienten kan återgå till ett så självständigt liv som möjligt och att hen klarar sig hemma och på arbetet. Rehabilitering kan vara till nytta till exempel efter en trafikolycka eller en olycka på fritiden.

Det multiprofessionella teamet gör en omfattande kartläggning av situationen och hjälper till att hitta lösningar för att främja återhämtningen. Det multiprofessionella teamet inkluderar efter kundens behov specialistläkare i fysiatri, fysioterapeut, ergoterapeut, socialarbetare och psykolog. 

Fysio- och ergoterapeuterna hjälper bl.a. med att gåträna och/eller träna vardagliga sysslor samt utvärdera behovet av hjälpmedel och att vägleda användningen av dessa.   

Man kan söka sig till en rehabilitering med en betalningsförbindelse från den sändande instansen eller betala själv. Den sändande instansen kan vara ett försäkringsbolag eller en hälsovårdsområde. 

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.
Se vidare kontak­tin­for­mation här.