Rekrytering

Läkarna och övrig hälsovårdspersonal vid HYKSins privatsjukhus är anställda vid HUS.

Vi har över 300 specialister med erfarenhet från sitt specialområde.

HYKSins privatsjukhus erbjuder personal vid HUS möjlighet att

  • driva en privat mottagning och utföra ingrepp utanför kontorstid
  • erbjuda sin specialkompetens inom områden som det inte finns privat efterfrågan på någon annanstans
  • använda HNS avancerade utrustning och lokaler för att behandla patienter
  • få konkurrenskraftig ersättning för sitt arbete
  • vara med och bygga upp en finländsksk framgångssaga på den internationella hälsovårdsmarknaden

Överläkare Patricia Stoor ansvarar för rekryteringen av läkare, se kontaktinformation.

Verkställande direktör Markus Orava ansvarar för rekryteringen av annan personal, se  kontaktinformation.