Rekrytering

Totalt cirka 500 proffs inom hälsovård är anställda vid Orton. Cirka 200 proffs arbetar i Brunakärr och cirka 300 vid olika HUS vårdenheter. Vår multiprofessionella personal består av experter inom specialicerad sjukvård och vi gör vårt arbete med stort hjärta och verklig professionalism.

Vi stöder vår personals kompetensutveckling och erbjuder till exempel heltäckande företagshälsovårdstjänster och ordnar välfärdsaktiviteter på arbetsplatsen.

Orton erbjuder sin personal möjlighet att

  • jobba i en bra arbetsmiljö och få stöd av erfarna kollegor
  • utvecklas inom sitt område, bland annat inom vetenskaplig forskning
  • vara med och bygga upp en finländsk framgångssaga på den internationella hälsovårdsmarknaden
  • driva en privat mottagning och utföra ingrepp utanför kontorstid
  • erbjuda sin specialkompetens inom områden som det inte finns privat efterfrågan på någon annanstans
  • använda HUS avancerade utrustning och lokaler för att behandla patienter

Orton (Brunakärr)

HUS

Rekrytering av övrig personal:  rekrytointi@orton.fi