Ryggkliniken

Hela 80 % av alla finländare drabbas någon gång av ryggvärk. Ryggvärken kan bero på en specifik ryggsjukdom, såsom diskbråck eller förträngning i ryggradskanalen (spinal stenos). Oftast är ryggvärken dock ospecifik, och det finns inte någon tydlig orsak till smärtan. Även i dessa fall kan man hitta goda behandlingsmetoder för ryggbesvären.

Ryggkliniken ger dig hjälp mot ryggvärk

Ortons ryggklinik är en privat klinik som är specialiserad på varierade ryggproblem. Vid kliniken arbetar personer som är experter på att behandla ryggproblem, såsom fysiatrer, ortopeder, neurokirurger, läkare som är specialiserade på smärtvård, fysio- och ergoterapeuter, en psykolog som är specialiserad på smärthantering samt en socialarbetare.

Inom ryggklinikens team känner man väl till varandras kompetensområden och man ber ofta en kollega i rummet bredvid om råd och åsikter när det gäller patientvård.

Våra vårdresultat är ett bevis på tillförlitlig vård

Vi har aktivt forskat om ryggproblem och utvecklat ryggkirurgin i Finland i decennier. Som stöd för det vetenskapliga forskningsarbetet följer vi upp våra vårdresultat och mäter hur nöjda våra patienter är långt efter behandlingen. Det hjälper oss att skapa en högkvalitativ och tillförlitlig vård. Läs mer om våra vårdresultat.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.