Ryggkliniken

Hela 80 % av alla finländare drabbas någon gång av ryggvärk. Ryggvärken kan bero på en specifik ryggsjukdom, såsom diskbråck eller förträngning i ryggradskanalen (spinal stenos). Oftast är ryggvärken dock ospecifik, och det finns inte någon tydlig orsak till smärtan. Även i dessa fall kan man hitta goda behandlingsmetoder för ryggbesvären.

Ryggkliniken ger dig hjälp mot ryggvärk

Ortons ryggklinik är en privat klinik som är specialiserad på varierade ryggproblem. Vid kliniken arbetar personer som är experter på att behandla ryggproblem, såsom fysiatrer, ortopeder, neurokirurger, läkare som är specialiserade på smärtvård, fysio- och ergoterapeuter, en psykolog som är specialiserad på smärthantering samt en socialarbetare.

Inom ryggklinikens team känner man väl till varandras kompetensområden och man ber ofta en kollega i rummet bredvid om råd och åsikter när det gäller patientvård.

Våra vårdresultat är ett bevis på tillförlitlig vård

Vi har aktivt forskat om ryggproblem och utvecklat ryggkirurgin i Finland i decennier. Som stöd för det vetenskapliga forskningsarbetet följer vi upp våra vårdresultat och mäter hur nöjda våra patienter är långt efter behandlingen. Det hjälper oss att skapa en högkvalitativ och tillförlitlig vård. Läs mer om våra vårdresultat.

Undersökning eller vård – hur ska jag göra?

Boka tid hos en expert som är specialiserad på ryggproblem antingen via webbokningen eller via telefon på +358 9 4748 2705. Fler kontaktuppgifter till oss hittar du här.