Minskning av adamsäpplet

Minskning av adamsäpplet, dvs. ”hyvling” av sköldbrosket, görs ofta på transkvinnor, vars sköldbrosk är så stort att det stör. Det är fråga om ett dagkirurgiskt ingrepp och såret läks på cirka en vecka. Det blir ett litet ärr efter såret, men det blir mindre med tiden och i bästa fall försvinner det helt.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Tidsbokning till mottagningar samt vårdförfrågningar till: åtgärdsteamet, tel. +359 9 47482704
E-postadress: toimenpide@orton.fi

Meddelanden som innehåller personuppgifter och konfidentiell information sänds per skyddad e-post: https://www.turvaposti.fi/meddelande/ajanvaraus@orton.fi

Webbtidsbokning
Närmare kontaktuppgifter