Cancersjukdomar

Välkommen till god vård!

Hos oss kommer du att behandlas av HUS cancerspecialister. Vi erbjuder mottagningstjänster av erfarna onkologer samt canceroperationer.

Vår kundtjänst hjälper dig till rätt specialist, oavsett om det är misstänkt cancer eller diagnostiserad cancer. Canceroperationer planeras och ges i samarbete med flera läkare och behandlingspersonal.

Mottagningar

Hos oss får du snabbt tid till universitetssjukhusets erfarna specialister. Du kan beställa en tid om du misstänker att du har cancer eller om du redan har en cancerdiagnos. Vår kundservice står gärna till tjänst för att hjälpa dig finna den rätta specialisten.

Via oss kan du även få en annan läkares värdering av din situation och behandling (second opinion).

Vi beaktar dina individuella behov och du vårdas enligt samma kriterier och med samma vårdmetoder som används vid HUS utan väntetid. Vi vårdar patienter äldre än 16 år.

Kirurgiska ingrepp

Vi erbjuder kirurgisk cancervård för bland annat:

  • Sköldkörtel – och bisköldkörtelcancer
  • Prostatacancer
  • Spottkörtelcancer
  • Lymfkörtelcancer vid halsen
  • Njur- och binjurecancer
  • Elakartade hjärntumörer

Till mottagning eller behandling –  hur går man till väga?

Mottagningar, undersökningar och behandlingar bokas per telefon +358 9 4748 2704.

Ifall du har tidigare undersökningsresultat ber vi dig vänligen skicka dem till oss före den första mottagningen via säkerhetspost eller post.

Vår kontak­tin­for­mation får du här.