Cancersjukdomar

Välkommen till god vård!

Orton erbjuder högklassig och mångsidig cancervård. Hos oss blir du vårdad av erfarna specialister från HUS Helsingfors universitetssjukhus. Vår kundservice står gärna till tjänst för att hjälpa dig eller din anhöriga finna den rätta specialisten.

Den allmännaste vården av cancer är kirurgi. Canceroperationer görs vid olika kirurgiska enheter inom HUS. Andra vårdmetoder för cancer är centrerade till HUS Cancercentrum, som är Finlands största och mest multidisciplinär kompetenscenter för vård av cancer. På internationell nivå anses vår sakkunskap och våra vårdresultat vara av högsta klass. HUS Cancercentrum fick år 2014 som första cancercentrum i Norden den europeiska cancerorganisationens OECI:s högsta status som ”Comprehensive Cancer Center” vilket påvisar vårdens höga kvalitet.

Orton cancervård

 • Erfarna specialisters mottagningar
 • Undersöknings- och diagnostiseringstjänster
 • Canceroperationer
 • Strålbehandling, även HDR-brakyterapi för prostatacancer

Mottagningar

Hos oss får du snabbt tid till universitetssjukhusets erfarna specialister. Du kan beställa en tid om du misstänker att du har cancer eller om du redan har en cancerdiagnos. Vår kundservice står gärna till tjänst för att hjälpa dig finna den rätta specialisten.

Via oss kan du även få en annan läkares värdering av din situation och behandling (second opinion).

Vi beaktar dina individuella behov och du vårdas enligt samma kriterier och med samma vårdmetoder som används vid HUS utan väntetid. Vi vårdar patienter äldre än 16 år.

Kirurgiska ingrepp

Vi erbjuder kirurgisk cancervård för bland annat:

 • Sköldkörtel – och bisköldkörtelcancer
 • Prostatacancer
 • Spottkörtelcancer
 • Lymfkörtelcancer vid halsen
 • Njur- och binjurecancer
 • Elakartade hjärntumörer

Strålbehandling

Vi erbjuder strålbehandling för bland annat:

 • Bröstcancer
 • Lungcancer
 • Prostatacancer (även HDR-brakyterapi)
 • Elakartade hjärntumörer
 • Symptomlindrande palliativ strålbehandling

Till mottagning, undersökning eller behandling –  hur går man till väga?

Mottagningar, undersökningar och behandlingar bokas per telefon +358 9 4748 2704 (mån-fre 9-15, GMT +2)

Ifall du har tidigare undersökningsresultat ber vi dig vänligen skicka dem till oss före den första mottagningen via säkerhetspost eller post.

Vår kontak­tin­for­mation får du här.