Undersökning av prostata

När är det aktuellt?

Om du har en svag urinstråle eller behöver kissa oftare eller plötsligt bör du komma för en undersökning. Efterdropp och smärta i urinvägarna kan också vara besvärande symtom. Ett förhöjt PSA-prov (prostataspecifik antigen) kan vara ett tecken på prostatacancer, men det kan också bero på godartad prostataförstoring eller infektion.

Vad ingår i undersökningen?

Den grundläggande undersökningen består av ett besök hos urologmottagningen, laboratorieprov och vid behov en ultraljudsundersökning på mottagningen.

Urologmottagning

Urologen intervjuar och undersöker patienten. Urologen undersöker prostatans storlek och form och eventuell smärta från den genom att känna på den genom ändtarmsöppningen. Baserat på intervjun och undersökningen skriver urologen en remiss till laboratoriet för urin- och blodprov. Man kan även göra en ultraljudsundersökning i samband med mottagningen.

Laboratorieundersökningar

Följande fastställs utifrån patientens urin- och blodprov:

  • Serumets kreatinnivå och njurens funktion
  • PSA, eller prostataspecifik antigen
  • Avvikelser i urinen, som blod eller inflammation

Undersökningsresultaten kommer inom 1–2 vardagar. Läkaren ringer eller skickar undersökningsresultaten till patienten per brev och föreslår eventuella ytterligare undersökningar och behandlingar.

Extraundersökning vid behov:
Undersökning av urinstråle och tömning av urinblåsa (miktiografi)

Vid en miktiografiundersökning mäter man urinstrålens styrka. Genom undersökningen kan man fastställa den exakta graden av förträngning i urinblåsans hals, prostatan eller urinröret (nedre urinvägarna). Undersökningen kan behövas som stöd för övriga undersökningar och avtalas separat med patienten.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om våra tjänster eller boka tid på Ortons kundservice per telefon +358 9 4748 2705 eller boka tid via webbtidsbokningen. Vår kontak­tin­for­mation och våra öppet­tider får du här.