Psykologiska tjänster för ungdomar

Skräddarsydda och omfattande tjänster för unga

Med unga menar vi ungdomar och unga vuxna, eller 13–20-åringar. Psykologbedömningar/-undersökningar för unga kan visserligen skräddarsys, men de täcker oftast en bedömning och/eller kognitiva undersökningar av känslolivet.

Vid undersökning av känslolivet bedömer vi åldersnivån på den ungas psykiska tillväxt och försöker förstå vikten av eventuella utvecklingshinder. Undersökningen syftar till att tillsammans med den unga hitta en väg att driva utvecklingen framåt.

Kognitiva undersökningar görs vanligtvis när man behöver bedöma inlärningssvårigheter eller den ungas breda funktionsförmåga.

Våra tjänster

  • psykologmottagning
  • grundläggande psykologisk undersökning
  • omfattande psykologisk undersökning
  • bedömning av behov av närmare neuropsykologisk undersökning
  • vägledning av föräldrar/stödbesök

Komma till besöket ensam eller med en vårdnadshavare?

Till det första besöket bör minderåriga ha med sig en vårdnadshavare. Då tar man fram undersökningsfrågor och -mål tillsammans. Efter de individuella besöken anordnas ett gemensamt feedbacksamtal där man går igenom teman som framkommit under undersökningen och tillsammans funderar ut hur man ska gå vidare.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.