Administration.

Styrelse

Anne Karikumpu, ordförande

Ari Oksanen

Mika Laine

Taina Ala-Nikkola

Jyrki Salmenkivi

Ledning

Email i form: förnamn.efternamn@orton.fi.

Verks­täl­lande direktör
Markus Orava

Medicinsk chef, Biträ­dande verks­täl­lande direktör
Mikko Manninen

Överläkare, HUS-funktioner
Patricia Stoor

Perso­nalchef
Pipsa Hakasaari

Servicechef, sjukhust­jänster
Tiina Heiskanen

Försälj­nings- och marknads­di­rektör
Pia Koivu

Ekono­mi­di­rektör
Klea Laos

Servicechef, mottag­ningar och forsk­ningst­jänster
Heli Ruottu