Ledsparande ingrepp (bl.a. osteotomi)

Genom ledsparande ingrepp strävar vi efter att ändra belastningsförhållandena i en led så att patienten klarar sig så länge som möjligt med sin egen slitna led och behovet av en konstgjord led undviks så länge som möjligt.

I ett ledreglerande ingrepp flyttar vi i allmänhet ledens belastningsaxel genom att ändra benets position. Vanligen utförs dessa ingrepp som en öppen operation och oftast återhämtar sig patienten på sjukhuset över en natt.

Återhämtningen från ett ledsparande ingrepp är mycket individuell. Kryckor används vanligen i 6–12 veckor. Sjukskrivningens längd beror på arbetets art, men ofta krävs flera månaders sjukskrivning.