Behandling av bettstörningar 

Funktionsstörningar i käksystemet (temporomandibular disorders, TMD) är ett samlingsnamn för sjukdom och smärttillstånd samt funktionsstörningar i käkleder, tuggmuskulatur, tänder och angränsande vävnader.

De vanligaste symptomen på TMD är

  • käkledsljud
  • smärta i käkleder eller tuggmuskler
  • begränsad munöppning
  • rörelsestörningar i nedre käken.

TMD-symtom kan också omfatta huvudvärk, ansiktssmärta, öronsmärta. Ibland kan symtomen vara smärtor i tunga, tandkött, tänder, trånghet i halsen, känsla av något i halsen, problem med röstproduktionen och muskelvärk i nacke och axelparti.

Hörnstenarna i behandlingen av bettstörningar är

  • skaffa en bettskena
  • tillräcklig användning av smärtlindring
  • handledning av patient
  • anvisningar för egenvård.

Behandlingen av bettstörningar är i bästa fall multiprofessionell och övergripande.  I fysioterapin behandlas bettstörningar på olika sätt – bl.a. med Faskiamanipulation, OMT- och Maitlandterapi, lymfaterapi, akupunktur och avslappningsövning. Vid behov kan vi konsultera experter på Ortons smärtklinik.

Hur söker man sig till fysioterapi?

Du kan komma på fysio­terapi antingen med eller utan läkar­remiss. Man kan söka sig till fysio­terapi antingen genom att betala själv eller med en betal­ningsför­bin­delse.

Fråga om våra tjänster eller boka tid på Ortons kundservice per telefon (må-to 7.45-18, fre 7.45-16), +358 9 4748 2705 eller boka tid via webbtidsbokningen.

Vår kontak­tin­for­mation får du här.