Mika Niemelä

Med.dr, professor
Specialist på neurokirurgi

Språk:

finska, svenska, engelska, tyska

Verksamhetsplats:

Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors

Välkommen till min mottagning