Nervklämning i handen

När en nerv blir klämd någonstans på sin bana talar vi om nervklämning. Nervklämning är ett vanligt problem i de övre extremiteterna. De vanligaste nervklämningarna är klämd mediannerv i handleden (Syndroma canalis carpi) och klämd armbågsnerv (Syndroma sulcus ulnaris) i nivå med armbågsleden.

Typiska och oftast de första symtomen är domningar i fingrarna. När situationen förvärras känns handen svag, klumpig och handen värker. Med en ENMG-undersökning kan man säkerställa en eventuell nervklämning. Samtidigt bedöms svårighetsgraden och behovet av kirurgisk behandling. Om smärtstillande läkemedel, minskad belastning och spjälning inte hjälper, bör man överväga en operation som frigör nerven. På så sätt undviker man bestående nervskador.

Frigörande operation av klämd nerv

En frigörande operation av klämd nerv utförs dagkirurgiskt under lokalbedövning. Återhämtningen efter operationen tar några veckor, ansträngning av handen bör undvikas i ca 4 veckor. Behovet av sjukledighet är ca 2–6 veckor beroende på arbetsuppgift.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.