Röstförbättring eller Voice Lift

Ahmed Geneid, specialist inom foniatri, undersöker en patients stämband med endoskop.

Rösten är ett viktigt kommunikationsmedel och en väsentlig del av människans personlighet. Den naturliga krympningen av musklerna på grund av åldrande (atrofisk dysfoni) kan också påverka stämbanden (stämläpparna) hos vissa människor. Detta kan i sin tur försämra röstens kvalitet. Förändringar i stämbanden som är typiska hos äldre personer kan ibland förekomma redan i trettio års ålder, även om övriga muskler är i perfekt skick.

Voice lift går ut på röstförbättrande ingrepp som gör rösten starkare och mer klangfull. Det vanligaste Voice lift-ingreppet är att injicera stämbanden med ett tillfälligt fyllmedel. Ingreppet kan göras i både lokalbedövning och narkos. Vanligtvis är rösten spänd några dagar efter ingreppet, men därefter återställs rösten och önskad röst uppnås. Hur Voice lift inverkar på rösten är individuellt. Effekten sitter i snitt i ett år, men det finns fall där effekten varat bara några månader. I bästa fall kan röstkvaliteten förbättras för upp till två år. I stämbandsinjektioner används främst tillfälliga självsmältande fyllmedel.

Pris

Se prisinformation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Tidsbokning till mottagningar samt vårdförfrågningar till: åtgärdsteamet, tel. +359 9 47482704
E-postadress: toimenpide@orton.fi

Meddelanden som innehåller personuppgifter och konfidentiell information sänds per skyddad e-post: https://www.turvaposti.fi/meddelande/ajanvaraus@orton.fi

Webbtidsbokning
Närmare kontaktuppgifter