Vårdresultat

Den höga kvaliteten på vården vid Orton syns i våra vårdresultat. Förutom att uppföljningsdata utgör en viktig grund för att utveckla den vetenskapliga forskningen och vården internt, så är det också en utmärkt metod för att följa upp och rapportera vårdkvaliteten på vårt sjukhus.

Vårdresultat av ledproteskirurgi

Vårdresultaten av Ortons ledprotesoperationer har följts upp för varje patient sedan Finlands första ledprotesoperation gjordes på sjukhuset år 1967. Finlands nationella ledprotesregister skapades år 1980 och Ortons eget register med mer utförlig information skapades år 1989.

Kvaliteten på ledprotesoperationerna följs upp utifrån antalet postoperativa infektioner och behovet av nya operationer:

  • Antalet ledprotesinfektioner på vårt sjukhus är klart lägre än genomsnittet i landet. 
  • Antalet ledprotesoperationer och behovet av nya operationer kan ses sjukhusspecifikt i det nationella registret Finlands ledprotesregister som upprätthålls av THL. Behovet av nya ledprotesoperationer är lägst i landet hos Orton. 

Läs mer om vårdresultat av ledprotesoperationer.

Vårdresultat av ryggkirurgi

Det finns en lång tradition av ryggkirurgi vid Orton och vi har arbetat aktivt med att utveckla ryggkirurgin i Finland i decennier.

Vi har samlat in uppföljningsdata från våra ryggkirurgipatienter sedan år 2010. Vår uppföljningsdata Finspine baseras på det svenska nationella ryggregistret, eftersom det inte finns något nationellt ryggkirurgiregister i Finland än.

  • De svenska ryggkirurgiresultaten är av mycket hög kvalitet internationellt sett. Registret visar att vårdresultaten vid Orton är ännu bättre.

Läs mer om vårdresultat av ryggoperationer.