Sköldkörteloperation

Allmänt

Sköldkörteln (tyreoidea) består av två lober och en mellandel som binder samman dem (isthmus). Sköldkörteln sitter på nedre delen av halsen på båda sidor av luftstrupen och utsöndrar ett hormon, tyroxin, som reglerar ämnesomsättningen.

Om sköldkörteln är förstorad kallas det struma. Sköldkörteln kan ha god- eller elakartade tumörer. De är dock mer sällsynta än knölstruma.

När är det aktuellt?

Strumaknölar behandlas med operation när de är så stora att de orsakar problem. Elakartade knölar opereras akut.

För- och nackdelar med operationen

Sköldkörteloperationer ger goda resultat och medför vanligtvis inte några märkbara risker. Operationssåret blöder eller infekteras sällan, vilket är vanligare vid andra operationer.

Ingreppet

Sköldkörteloperationen görs under narkos. Snittet läggs längs hudvecken på nedre delen av halsen. Antingen tar man bort en lob från sköldkörteln eller så tar man bort hela sköldkörteln om det är fråga om cancer, kraftig överaktivitet eller struma som påverkar hela körteln.

Återhämtningstid

Patienten vårdas på sjukhus i ett dygn och sjukskrivs ofta i två veckor. Vid utskrivning får patienten instruktioner för eventuell efterkontroll.

Efter operationen påbörjar patienten en bestående tyroxinbehandling. Den behandlande läkaren skriver ett B-intyg så att FPA-kontoret kan göra en notering på sjukförsäkringskortet om att patienten har rätt till kostnadsfri medicin.

Efter operationen kontrollerar man kalciumbalansen med ett blodprov. Kalciumbalansen kan rubbas tillfälligt på grund av funktionsstörningar i bisköldkörtlarna som sitter intill sköldkörteln. Tillståndet brukar rätta till sig inom några dagar. Vid behov skrivs kalciumtabletter ut.

Pris

Se prisinformation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om operationer eller behandlingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontaktinformation här.