Kimmo Lönnrot

med.dr
Specialist på neurokirurgi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.