Ledbandsoperationer

Ledbandsskador i knäet är typiska idrottsskador. Vid Orton utför vi korrigerande operationer av främre och bakre korsbanden (ACL och PCL) samt sidoledband. Vi behandlar också dislokation av knäskålen.

Ledbandsingreppen utförs i allmänhet dagkirurgiskt som titthålsoperationer, men vid behov kan patienten stanna på sjukhuset över natten.

Sjukskrivning och rehabilitering

Behovet av sjukskrivning bedöms individuellt och utifrån rehabiliteringen. I allmänhet får patienten stöda sig på extremiteten redan från början, men kryckor behövs för att trygga balansen. Fysioterapi påbörjas ungefär två veckor efter operationen.