Förträngning i ryggmärgskanalen

Förträngning i ryggmärgskanalen (spinal stenos) innebär ett tillstånd där nervstrukturerna i ryggmärgskanalen utsätts för tryck.  Förträngningen kan förekomma antingen i den centrala ryggmärgskanalen eller i området kring en enstaka nervrot. Förändringar i ryggen på grund av förslitning är den vanligaste orsaken till förträngning.

Symtom

Förträngning i ryggmärgskanalen är oftast belägen antingen vid hals- eller ländryggen.

Det vanligaste symtomet på förträngning i ländryggen är en långvarig gradvis förvärrad smärta som strålar ut från nedre delen av ryggen till det ena eller till båda benen samt domningar och stickningar i benen. Om symtomen förvärras när man går eller om kraftlöshet uppkommer i benen vid gång, är det fråga om ett så kallat fönstertittarsymtom på grund av ryggen. Genom att stanna, sitta och luta sig framåt kan man ofta snabbt lindra fönstertittarsymtom. Fönstertittarsymtom kan också orsakas av åderförkalkning. Förträngning i ryggmärgskanalen kan orsaka symptom av nervpress i benet som vid ischias, men vanligtvis är smärtan och domningarna mer övergripande.

Symptom på förträngning i området vid halsryggen är ofta smärta som strålar ut i överkroppen, domningar och försämring av handens eller händernas fingerfärdighet.

Symtom på förträngning i ryggmärgskanalen utvecklas vanligtvis långsamt och kan förvärras med åren. Variation i symtomens svårighetsgrad är vanligt.

Behandling av förträngning i ryggmärgskanalen

Förträngning i ryggmärgskanalen läker inte av sig själv, men symtomförloppet är individuellt och symtomen kan lindras med tiden. Lindriga symtom kan behandlas med smärtstillande läkemedel och fysioterapi. Gång och rörelse rekommenderas. Diagnos på förträngning i ryggmärgskanalen görs vanligtvis genom magnetkameraundersökning.

Om symptom som orsakas av förträngning i ryggmärgskanalen är besvärliga, om de innebär en risk för att klara vardagen eller om de är förknippade med störningar i extremiteternas funktion, kan kirurgisk behandling komma i fråga. Omedelbar operation behövs i de sällsynta fall där förträngningen orsakar bristande funktionsförmåga i musklerna, svårigheter att hålla avföring eller förlamar förmågan att urinera.

Operationsbehandling av förträngning i ryggmärgskanalen

Vid operation av förträngning i ryggmärgskanalen frigörs nervstrukturernas press med hjälp av mikroskop. I vissa fall måste ryggen också stödjas och frigörandet av förträngningen kombineras med en steloperation. Operationen utförs under narkos.
Operationen varar 1–3 timmar beroende på hur många nivåer av ryggkotor som åtgärdas.

Återhämtning

Om man mår bra får man i allmänhet kliva upp redan på operationsdagen. Utskrivning från sjukhuset sker vanligen efter 2–3 dagar vid operation av förträngning och efter 4–7 dagar vid steloperation. Sjukledigheten efter operation av förträngning är normalt 2–3 månader och 3–6 månader efter steloperation.

För- och nackdelar

Operation ger vanligen bra hjälp mot svårigheter med gång, domningar och utstrålande smärta. Operationen utförs med hjälp av mikroskop då synligheten är utmärkt och därför är riskerna för skador i nervroten och ryggmärgen mycket små.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.