Stimulationsbehandling

Epidu­rals­ti­mu­lering (stimu­lering av ryggmärgen) används vid kroniska smärt­tillstånd som beror på nervs­kador i ryggen och benet samt bl.a. vid CRPS-smärt­tillstånd i övre extre­mi­teten. Epidu­rals­ti­mu­lering används när tillräcklig smärt­lindring inte uppnås med läkemedels- och bedöv­nings­be­handling.

Med epidu­rals­ti­mu­lering kan man lindra svår, långvarig neuro­patisk smärta hos patienter som inte fått hjälp av andra behand­lingar eller opera­tioner. Också patienter med komplext regionalt smärt­syndrom (CRPS) har konsta­terats ha nytta av epidu­rals­ti­mu­lering. Metoden innebär anläggning av en liten apparat i ryggmärgs­kanalen för att lindra smärta. I Finland anläggs över 100 nya stimu­la­torer årligen. Apparaten fungerar i 3–5 år. Ryggmärgss­ti­mu­lering har använts globalt redan i över 40 år.

Ryggor­to­peder utför anläggning av stimu­la­torer. Behand­lingen omfattar regel­bunden uppföljning av stimu­la­tor­be­hand­lingen. Stimu­la­torns inställ­ningar justeras på smärt­po­likli­niken i samarbete med repre­sen­tanter för apparat­till­ver­karen.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.