Behandling av stämbandsförlamning

Hur en stämbandsförlamning påverkar rösten beror på i vilken position stämbandet har förlamats och hur mycket förlamningen har minskat stämbandets spänst och muskelmassa.

Det finns flera behandlingsmetoder och vilken metod som väljs beror på patientens röstbehov. En del stämbandsförlamningar går över med tiden, men det är nästan omöjligt att förutsäga hur bra och snabbt förlamningen går över.

Ensidig stämbandsförlamning behandlas antingen med stämbandsinjektioner eller någon annan korrigering av det förlamade stämbandets position. En del av ingreppen kan göras i lokalbedövning och andra i narkos. Röstklinikens specialister har lång erfarenhet av att använda muskelmembran som fyllningsmaterial i stämband. Detta är det enda kroppsegna permanenta fyllmedlet. Om förlamningen har inträffat nyligen kan en tillfällig röstförbättrande stämbandsinjektion ges. Fyllmedlet försvinner ur stämbandet om förlamningen går över av sig själv.

Pris från 3000 €, lokalbedövning, tillfällig effekt
eller
från 6400 €, muskelmembraningrepp, bestående effekt

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om våra tjänster eller boka tid på Ortons kundservice per telefon +358 9 4748 2705 eller boka tid via webbtidsbokningen. Vår kontak­tin­for­mation och våra öppet­tider får du här.