Behandling av njur- och urinstenar

Urinstenar bildas nästan alltid i njurarna. Sannolikheten för att få en urinsten under en livstid är i genomsnitt 10%.

Om stenen blockerar urinpassagen kommer det att orsaka smärta. Patienten kan vara helt smärtfri även om det finns stora stenar i njurarna, å andra sidan, även en liten sten som har kommit in i urinledaren kan orsaka en svår smärtattack.

Små urinstenar, mindre än 5 mm i storlek försvinner ofta på egen hand, men större kräver ofta åtgärder. Bedömningen av tillståndet baseras på datortomografi och ”vanlig” röntgenbild.

Aktiv behandling är nödvändig om stenen, när den startar / växer, blockerar eller orsakar urinpassage eller är i kontakt med eventuella urinvägsinfektioner.

Alternativ för borttagning av urinstenar

Urinstenar kan tas bort på följande sätt

Valet av procedur påverkas av storleken och placeringen av urinstenarna, urinvägarnas anatomi, vilket framgår av avbildningen, patientens anatomi och andra sjukdomar.

Det första steget är att avgöra om ett ESWL-ingrepp är möjlig. Om inte, väljs ett av de ovannämnda endoskopi-ingreppen.

I de flesta fall bryts stenen ned genom ESWL-ingrepp. Kontraindikationer inkluderar t.ex. graviditet, obehandlade blödningsstörningar, oavbruten blodförtunnande medicinering (inklusive användning av Omega-3-produkter), akut inflammation, obehandlad blodtryckssjukdom, stora artärutbuktningar, tumörer och deformiteter samt signifikant fetma som förhindrar inriktning.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.