Lymfterapi

Lymfaterapi är ett delområde i fysioterapin som behandlar svullnad och besvär som beror på den.

Lymfaterapin

  • stimulerar funktionen i lymfkärlen och främjar cirkulationen av lymfvätska
  • lindrar smärta
  • är avslappnande.

Greppen i lymfaterapin är lätta, lugna och rytmiska. Lymfaterapin innefattar också ofta användning av kompressionsbandage eller kompressionsärm/-strumpa som upprätthåller ett bra behandlingsresultat.

Lymfaterapin hjälper vid: 

  • behandling av svullnad på grund av borttagning av lymfkörtlar
  • behandling av svullnad efter infektioner, t.ex. ros
  • behandling av reumatism och fibromyalgi
  • behandling av ödem efter skador och kirurgi
  • behandling av långt framskriden venös insufficiens och venöst bensår
  • behandling avCRPS  samt nerv- och bindvävsstrukturer.

 

När kan man inte ge lymfaterapi? 

Lymfaterapi ges inte vid akut infektion, djup ventrombos eller malign tumör, då behandlingen pågår.

Hur ofta bör man ta lymfaterapi? 

Lymfaterapi kan tas som en enstaka behandling, men kräver vanligen en behandlingsperiod med flera behandlingar. Periodens längd, frekvens och behandlingstid beror på sjukdomens eller skadans art och behandlingsområdets omfattning.

Hur man söker man sig till lymfaterapi? 

Man kan komma på lymfaterapi antingen med remiss av läkaren eller utan remiss. Cancerpatienter behöver alltid en läkarremiss för att säkerställa att lymfaterapi kan genomföras på ett säkert sätt. Då kan man i vissa fall även få ersättning från Fpa för lymfaterapi.