Info om vårdtjänster

Kära internationella Patient,

På grund av coronavirusepidemin kan vi tyvärr inte för närvarande erbjuda tjänster till internationella patienter. Vi är mycket ledsna för denna force majour-situation och besväret som detta skapar för våra kunder.

Uppdaterad information om coronavirus kan man läsa om på de finska hälsomyndigheternas webbplats: Insitutet för hälsa och välfärd

Mottagningstjänster

Vid mottagningsbesöket bedömer vi vilka undersökningar och ingrepp din sjukdom kräver. Vi erbjuder även olika undersökningar och ingrepp. Många av våra mottagningar kan bokas via internet, men en del specialmottagningar kan bara bokas via vår kundtjänst på tfn +358 10 328 1900, per e-post info@hyksinoy.fi eller via en färdig bokningsförfrågan.

Undersökningstjänster

Vi använder HUSLAB:s laboratorietjänster och HUS-Bilddiagnostiks diagnostiska* och fysiologiska tjänster och kan även erbjuda krävande och sällsynta undersökningar som inte finns i privat regi någon annanstans.

HUSLAB är Finlands ledande producent av kliniska laboratorietjänster och har ett brett provtagningsnätverk i Nyland. Varje år görs det 20 miljoner laboratorieundersökningar på HUSLAB.

HUS Bilddiagnostik  är Finlands ledande producent av medicinsk bilddiagnostik, fysiologiska och neurofysiologiska undersökningar, ingrepp och experttjänster i anknytning till dem och medicintekniska experttjänster*.

* Obs: På grund av forskningskapaciteten är HUS Bilddiagnostiks radiologiska tjänster för närvarande bara tillgänglig för HUS och HYKSin Oy patienter.

HUS tar in privatpatienter till undersökningar vid sidan av kommunala patienter på så sätt att vården av de kommunala patienterna inte störs. Eftersom det är kö till en del undersökningar vid HUS, återspeglas detta tyvärr även i väntetiderna för privata patienter.

För att komma till undersökning måste du ha en remiss från en läkare. Om du har en remiss för undersökning från någon annan än en läkare vid HYKSin eller HUS och vill komma till undersökning via oss ska du göra så här:

Skicka en undersökningsremiss och dina kontaktuppgifter till vår kundtjänst:

Via fax: +358 9 454 4104

Via post: HYKSin Oy kundtjänst, Stockholmsgatan 8 A, 00290 Helsingfors
Anvisningar för patienter som omfattas av den finska sjukförsäkringen, dvs. får ersättning från Folkpensionsanstalten (FPA). Om remissen kommer från någon annan än en läkare vid HUS eller HYKSin ska du behålla originalremissen för ansökan om ersättning från FPA.

Elektroniskt: I skannad form via molntjänsten Arkkeo, kontakta kundtjänst på tfn +358 10 328 1900.

När vi fått remissen kontaktar vi patienten för att bestämma tid, plats och pris för undersökning.

Anvisningar för patienter som omfattas av den finska sjukförsäkringen, dvs. får ersättning från Folkpensionsanstalten (FPA).
Vi ger FPA-ersättning för undersökningar som gjorts på remiss från läkare vid HUS och HYKSin. Om remissen kommer från andra läkare ska patienten skicka in originalremissen för undersökning och ansökan om ersättning till FPA för att få ersättning i efterhand.

Undersökningsresultaten skickas vanligtvis till patienten med fakturan. På patientens begäran och med patientens skriftliga tillstånd skickar vi även resultaten till den remitterande läkaren.

Ingrepp och operationer

Vi erbjuder en snabb väg till operationer och polikliniska ingrepp.

Vi utför polikliniska ingrepp i samband med mottagningsbesöket eller i en separat lokal. Behovet av ingrepp bedöms antingen vid ett separat mottagningsbesök eller på remiss från en annan läkare.

Själva ingreppet utförs vid en gemensamt avtalad tidpunkt på en klinik som är specialiserad på det aktuella området. Behovet av operation bedöms antingen vid ett separat mottagningsbesök eller baserat på en remiss och undersökningsresultat. Vi har inte mottagning inom alla specialområden. Om det inte finns någon mottagning kan en annan läkare än en läkare vid HYKSin bedöma behovet av operation.

Våra kirurger och övriga läkare är föregångare inom sitt område i Finland.

Mental hälsa och livskompetens – även webbterapi

Vi erbjuder undersöknings- och behandlingspaket inom psykiatri, psykoterapi, psykologi och neuropsykologi som tagits fram av universitetssjukhusets specialister. Paketen är tydliga helheter som ger god hjälp och som passar t.ex. privatpersoner, försäkringsbolag, företagshälsovården och arbetsgivare. Förutom undersöknings- och behandlingspaket erbjuder vi även förstklassig mottagningsservice för en eller fler personer samt terapi och webbterapi.

Jour

Du kan snabbt få en tid till läkarmottagningen, men vi kan inte erbjuda några egentliga jourtjänster.
Vi sköter faktureringen av utländska jourpatienter som vårdats inom HUS baserat på ett avtal som vi tecknat med dem. Om du behöver jourtjänster inom specialistsjukvården ska du kontakta HUS jourhavande sjukhus. Om du har frågor om fakturering av jourtjänster ska du kontakta vår kundtjänst.

Konsultationer

Vi erbjuder medicinska konsultationstjänster för läkare och andra som arbetar inom hälsovården. Via vår webbsida kan du ställa en konsultationsfråga till vår kundtjänst. Läs mer om tjänsten under Konsultation.

Second opinion eller en andra bedömning

Vi erbjuder patienter och läkaren en ”second opinion” när de vill att en annan medicinsk expert ska ta ställning till behandlingen. Läs mer om tjänsten under Second opinion.

Priser

Priserna på våra tjänster finns under Priser. Vi lämnar alltid ett individuellt pris på operations- och behandlingstjänster i förväg.

Betalning

Vi skickar en faktura till dig före eller efter behandlingen beroende på vilken tjänst du valt. Du behöver alltså aldrig betala något på plats. Ta med dig ditt FPA-kort så att vi kan dra av FPA:s andel från fakturan när det är möjligt. Du kan även ansöka om finansiering med Nordeas finansiering Joustorahoitus via oss. Mer information finns under Betalning.

Logi

Du hittar rekommendationer om hotell på vår webbsida. Läs mer under Logi.

Utbildningstjänster

Vi erbjuder aktuella utbildningstjänster av hög kvalitet för personal inom hälsovård och andra sektorer. Utbildningarna anordnas i samarbete med HUS-Servis Utbildningstjänster. Titta närmare på vårt utbildningsutbud under Utbildningstjänster.

HUS tjänster

Information om HUS offentliga tjänster finns på www.hus.fi