Info om vårdtjänster

Mottagningstjänster

Välkommen till erfarna specialisters mottagning.

Vi erbjuder expertmottagningar på Ortons huvudenhet i Brunakärr och på HUS-sjukhus i huvudstadsregionen.

Tidsbokningen kan göras

Alla experter har inte tider i webbtidsbokningen, så det lönar sig också att fråga efter tider via telefon.

När man bokar en lämplig tid är det bra att vara medveten om att efter mottagningen som används för att undersöka och instruera patienten, kommer läkaren fortfarande att utföra nödvändiga undersöknings- och skriftliga arbeten inom den tiden.

Obs: FPA:s ersättningspolicy har ändrat. En del av våra tjänster ersätts inte längre av FPA. Mer information här.

Avbokning av mottagningstid

Mottagningen bör avbokas senast föregående dag (må-sön) kl 12. För tjänster som inte har avbokats eller avbokats för sent har Orton rätt att fakturera hela priset inklusive serviceavgiften. Instruktioner och mer information här.

Distans- och telefonmottagningar

Orton erbjuder telefon- och distansmottagningar för läkare, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och socialarbetare.

Fysio- och arbetsterapi samt andra terapitjänster

Förfrågningar och tidsbokningar via vår kundservice +358 9 4748 2705.
Öppna må-to 7:45-18 och fre 7:45-16.

Undersökningstjänster

Vi producerar undersökningstjänster på Ortons huvudenhet i Brunakärr och i HUS-undersökningsenheterna. Mer om laboratorietjänster här och röntgentjänster här.

Obs: FPA ersätter inte våra undersökningstjänster.

Ingrepp, operationer, cancerbehandling och annan medicinsk vård

Vi erbjuder operations- och kirurgiska tjänster på hög kvalité som kombinerar våra specialiserade experters specialkunskaper med säkerheten av ett universitetssjukhus.

Vi utför polikliniska ingrepp antingen i samband med ett besök eller i ett separat utrymme. Behovet av ingreppet bedöms under mottagningen eller på basis av remiss från en annan läkare.

Operationsingrepp utförs vid en förutbestämd tid. Orton-sjukhuset i Brunakärr utför huvudsakligen ortopedisk kirurgi, och vi erbjuder andra operationer vid HNS-sjukhus på kliniker som är specialiserade på ifrågavarande behandling.

Behovet av operation bedöms på mottagningen eller på basis av remiss- och undersökningsresultat. Det är även möjligt att söka sig till operation på basis av undersökningar som utförts en annan läkare än Ortons. Det slutliga operationsbeslutet fattas dock alltid av kirurgen.

Våra kirurger och andra läkare är absoluta pionjärer inom sitt område i vårt land.

Obs: Operationer och behandlingar som produceras på HUS-sjukhus ersätts inte av FPA. De operationer som utförs på Orton Tenalavägen, är huvudsakligen ersättningsbara gällande läkaravgifter.

Se kontaktinformation för vårdförfrågningar.

Bäddavdelingstjänster – också för kunder från andra vårdanstalter

Ortons privata avdelning betjänar också kunder från andra vårdanstalter för många vård-, omvårdnads- och rehabiliteringsbehov. Vi erbjuder en säker och professionell service när du eller någon nära dig behöver tillfällig hjälp med grundläggande dagliga aktiviteter eller medicinsk och vårdhjälp.

Priser

Du kan se prisinformationen för våra tjänster på sidan Priser. I operations- och vårdtjänster bestämmer vi alltid det enskilda priset i förväg. Tjänster som produceras på HUS-sjukhus täcks inte av FPA. Orton Tenalavägens mottagningstjänster och operationer är till stor del ersättningsbara. Läs mer här.

Betalning

Det finns en kassa på Ortons Brunakärr-enhet, dvs. behandlingarna betalas på plats.
Vi hoppas att våra kunder kommer att använda kort och andra liknande betal­nings­medel. Man kan betala maximalt 500 € kontant i kassan.

Vi fakturerar för HUS-sjukhusens mottagningar, undersökningar och operationer antingen i förväg eller efteråt, dvs. på HUS behöver du inte vara beredd att betala på plats.