Kirurgisk behandling av hudcancer

De flesta hudcancerformer (melanom, skivepitelcancer och nästan alla former av basalcellscancer) behandlas kirurgiskt, det vill säga man opererar bort hudcancern. Också frisk vävnad skärs bort runt hudcancern (en så kallad marginal av frisk vävnad) och därför är det opererade området alltid klart större än den synliga tumören.  Det finns olika rekommendationer om marginal av frisk vävnad för olika hudcancerformer. Målet är alltid att avlägsna hela tumören med tillräcklig marginal.

Före en operation görs alltid en noggrann diagnos av hudcancern, och oftast tar man först en provbit som undersöks av en patolog. Detta ger en exakt histopatologisk diagnos av tumören.

Typen av cancer och dess omfattning inverkar på operationens storlek. Små hudcancerformer kan behandlas så att de opereras med ett s.k. båtsnitt varefter såret stängs direkt. Större tumörer, särskilt i ansiktet, kräver korrigering i form av exempelvis hudtransplantat eller lokala flikar. Patienten ges alltid en beskrivning av operationsmetoden före ingreppet.

Operation

En operation görs i lokalbedövning i en operationssal eller ett behandlingsrum. Åtgärden kräver inte några särskilda förberedelser, det finns ingen orsak att till exempel begränsa intag av mat och dryck före ingreppet. En separat anvisning ges för intag av blodförtunnande läkemedel före operationen, i övrigt finns det inga restriktioner för intag av läkemedel.

Hur länge operationen varar beror på tumörens storlek och var den är belägen. Tiden varierar i allmänhet från en halv timme till två timmar. Själva operationen gör inte ont, men lokalbedövningen före ingreppet ges i form av bedövningsinjektioner och de orsakar smärta i någon mån. Ingrepp som görs under lokalbedövning passar i allmänhet alla, med undantag för små barn och patienter med minnesstörningar eller oroliga patienter, om de inte förstår hur ingreppet går till.

En tumör som opererats skickas alltid till en patolog för undersökning. Så här får man en bekräftelse på den slutliga kvaliteten på tumören. Efter detta gör man vid behov upp en plan för fortsatt undersökning och uppföljning.

Återhämtning

Efter operationen kan operationsområdet ömma, men det är i allmänhet fråga om lindrig smärta som hålls i schack med vanliga smärtstillande medel.

Blödningar och inflammationer i operationsområdet är sällsynta, men kan förekomma.  I händelse av detta ges alltid instruktioner i samband med en operation.

En operation efterlämnar alltid ärr. Målet är att avlägsna tumören helt och hållet med en tillräcklig marginal av frisk vävnad. Man strävar också efter ett så gott funktionellt och kosmetiskt resultat som möjligt.

Priser

Priserna är vägledande och beror på tillgänglig tid och behovet av behandling. En exakt kostnadsberäkning ges på läkarens mottagning. Åtgärderna inkluderar inte en histologisk undersökning av förändringen, som faktureras separat om det behövs.

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.