Koldioxidlaser

Koldioxidlaser är lämplig för avlägsnande av många slags godartade hudförändringar såsom mjällvårtor, intradermal nevus, milier, talgkörtelhyperplasi, xantelasma, dvs. fläckar bestående av fett kring ögonlocken och pyogeniskt granulom. Vid behov kan koldioxidlaser också användas för operation av nageltrång i problemsituationer.

Utöver skärande laserfunktion kan laser vara försedd med fraktionerad laser som kan användas för slipning av ärr och estetiska behandlingar.

Ett ingrepp görs för det mesta under lokalbedövning. Fraktionerad laserbehandling kan också göras med hjälp av en bedövningssalva.

Återhämtning

Sårytan läks beroende på hur djupt ingreppet är inom 1–2 veckor. I början utsöndrar sårytan mycket rikligt med vävnadsvätska och kan blöda en aning.

Det är bra att duscha området dagligen för att minska skorpbildningen samt att använda antibiotikasalva lokalt.

Man får bada bastu när sårytan har läkts. När sårytan har läkts är den nya huden tunn, och den skiftar i rött. Rodnaden bleknar så småningom under de följande veckorna eller månaderna. På områden som är utsatta för sol är det skäl att använda solskyddskräm i minst tre månader vid vistelse utomhus.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.