Titthålsoperation av näsans bihålor FESS 

Endoskopisk operation, dvs. titthålsoperation, av nästans bihålor (FESS) kommer oftast i fråga om patienten lider av återkommande bihåleinfektioner och/eller om det i bihålorna konstateras finnas näspolyper som inte svarar på behandling.

Vid ett FESS-ingrepp går det också att ta bort både godartade och elakartade tumörer. Exempel på godartade tumörer är inverterat papillom och osteom. Lämpligheten för endoskopisk operation bedöms alltid från fall till fall.

Syftet med behandlingen är att utvidga de förträngda kanalerna i näsans bihålor eller ta bort en eventuell tumör så noggrant som möjligt.

Operationerna utförs med endoskopi genom näsgångarna. Vid pannhåleingrepp krävs ibland ett litet hål för endoskopet vid ögonbrynens innerkant och vid käkhåleingrepp en liten öppning i munnen vid tandköttsfästet.

Förutom de vanliga instrumenten används dessutom shaver-instrument, ballongutvidgningoch navigationsinstrument. Behandlingen väljs alltid i varje enskilt fall.

För- och nackdelar med FESS

Syftet med FESS-kirurgi är att underlätta symtom, behandling och nässköljningar och att läkemedel når dit de ska. Behandlingsbeslutet fattas från fall till fall, och på beslutet inverkar patientens övriga hälsotillstånd, sjukdomens svårighetsgrad, var förändringen finns samt många andra faktorer.

För de patienter hos vilka riskerna med behandlingen bedöms vara mindre än operationsrisken rekommenderas behandling.

Ingreppets längd

FESS-ingreppet tar som kortast en timme. Vid komplicerat sjukdomstillstånd och/eller utmanande anatomi kan operationen ta 4–6 timmar. I operationsplanen bestäms hur operationen ska genomföras, och i den kan man också ge en uppskattning av hur länge operationen räcker.

Återhämtningstid

Återhämtningstiden är vanligtvis två veckor. Vid ett krävande kirurgisk bihåleingrepp räcker det vanligtvis med en sjukhusdag. Eventuella tamponadertas bort före hemfärd.
Efter sjukhusperioden är det bra att ta igen sig ytterligare 2–4 veckor före flygresor och ansträngande motion. Rikligt bastubadande bör undvikas i 4–5 dagar.
Lokalbehandling av näsan påbörjas enligt individuell plan genast dagen efter operationen.
Efterkontrollen är 1–2 veckor efter operationen och då bedöms behovet av andra uppföljningsbesök.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.