Höftledsoperation

Den vanligaste orsaken till en höftledsoperation är höftartros. Det finns ofta ingen entydig orsak till artros i höften, men ärftlig tendens och strukturella avvikelser i höften ökar risken för artros. Skador och inflammationer i höftleden kan också skada leden och orsaka tidig artros. Reumatism och andra inflammatoriska ledsjukdomar, liksom benvävsdöd i lårbenshuvudet kan leda till att leden förstörs så att det behövs en protesoperation.

En operation övervägs i allmänhet i det skede då smärta och stelhet i leden börjar störa vardagen och nattsömnen, och sjukgymnastik och smärtstillande läkemedel inte ger tillräcklig lindring.

Symtom på artros i höften

  • Det vanligaste symtomet är smärta. Smärtan kan kännas i ljumsken och baken, den kan stråla ut på framsidan av låren och ända ner till knäet.
  • I början gör det ont när man börjar röra på sig, men smärtan förvärras senare så att den känns hela tiden när man är i rörelse.
  • När slitaget fortskrider orsakar det värk vid vila och kan även störa nattsömnen.
  • Ett framträdande symtom är också stelhet i höften och svårigheter att vrida på den, något som du märker när du till exempel tar på dig strumporna eller klipper tånaglarna. Först begränsas höftens inåtrotation.
  • Utöver stelhet vid rotation, blir det svårare att lyfta höften åt sidan och sträcka den rak.
  • Höften förblir böjd, vilket gör att hållningen blir framåtlutad och haltande.

När ska man uppsöka läkare och genomgå protesoperation på grund av en smärtsam höft?

Boka tid till en ortoped om höften stör normalt liv, rörelse, arbete eller sömn. Ortopeden undersöker dig och tar röntgenbilder av höften. Bilderna visar om det finns artros i höften och hur långt den har framskridit. I början följer vi ofta upp situationen och hänvisar dig till en kunnig sjukgymnast så att du kan börja med muskel- och rörlighetsövningar. Vid behov behandlas smärtan också med läkemedel.

Ofta underlättas situationen när man får veta orsaken till smärtan och lära sig hur man kan röra sig med en smärtsam höft. Med hjälp av lämplig motion och tillfällig smärtstillande medicinering kan du leva ett aktivt liv med den slitna höften. En ortoped kan uppskatta förloppet av slitaget och när en protesoperation kunde vara aktuell.

Orton är ett pålitligt sjukhus för proteskirurgi

Den första höftledsoperationen i Finland gjordes hos Orton 1967. I dagens läge är vi den största privata producenten av protesoperationer i Finland.

Snabbt tid till undersökning och vård

Du får tid snabbt till en protesoperation hos Orton. Du kommer till undersökning och vård hos en ortoped som är specialiserad på proteser inom cirka en vecka. Du kan välja en operationstid som är lämplig för dig, i allmänhet några veckor framåt i tiden.

Så här går en protesoperation till

Som patient kommer du i kontakt med en protessköterska och en sjukgymnast i god tid före operationen, och du får anvisningar för hur du behandlar bland annat grundläggande sjukdomar, muskelträning och hjälpmedel.

Som stöd får du en protesguide från Orton, där du i detalj kan läsa om hur man förbereder sig för operationen och andra relaterade frågor.

Vid en protesoperation ligger du på sjukhus vanligtvis i 1–3 dagar.

Ingreppet görs normalt under ryggbedövning, under vilken du är vaken eller, om du vill, i lätt sömn. Vid operationen ersätts den skadade ledytan med en protes. Operationen tar 1–1,5 timmar. Såret i huden sluts med metallclips.

Efter operationen flyttas du till uppvakningsrummet där man övervakar hur du mår och hur bedövningen släpper innan du förs till bäddavdelningen.

Redan på operationsdagen får du hjälp med att stå upp och sjukgymnasten visar dig hur du kan göra lätta rörelse- och muskelövningar.  Du kan börja med gångövningar med hjälp av kryckor beroende på hur du mår. Du får normalt stödja fritt på benet. Under din tid på sjukhuset tränar vi rörlighet och rutiner i vardagen, så att du kan känna dig trygg hemma.

Det är individuellt när du blir utskriven. Det kräver att du kan röra dig självständigt på kryckor, att du klarar av dagliga sysslor som att klä på dig och sköta hygienen samt att smärtorna är under kontroll. Såret kontrolleras i samband med att du blir utskriven. När du blir utskriven ska du ha en ledsagare med dig.

Du kan ta skjuts hem, men vi rekommenderar att du inte sitter någon längre stund. När du sätter dig i bilen ska du undvika kraftig böjning och inåtrotation av höften. Sjukgymnasten ger dig noggranna anvisningar.

Hemma är det viktigt att du följer anvisningarna för sårvård och muskel- och rörlighetsövningarna. Du kan lämna kryckorna när du rör dig tryggt, vanligtvis efter 1–3 veckor. Efter två veckor tas clipsen i operationssåret bort.

Den första efterkontrollen av läkare görs efter 6–8 veckor. Vid besöket får du rehabiliteringsövningar och vi kontrollerar att vävnaderna läkts. Vi tar också en röntgenbild där vi ser vi protesens position och hur bra den är förankrad.

Årskontrollen kan vanligtvis skötas med hjälp av en förfrågan. Besök för röntgen och uppföljning rekommenderas därefter vart 5:e år.

Stöd av sjukgymnast för rehabilitering och fortsatt träning

Om du känner dig osäker när du rör dig eller om rehabiliteringen inte går framåt rekommenderar vi att du gör ett kontrollbesök hos sjukgymnasten antingen på sjukhuset eller som ett hembesök. Många av våra protespatienter besöker sjukgymnasten regelbundet för att få råd och stöd för träningen i hemmet. Läs mer om rehabiliteringen efter operationen här.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.