Fusionsbiopsi

Fusionsbiopsi

Fusionsbiopsi är en metod som kombinerar en ultraljudsbild i realtid och en tidigare tagen magnetkamerabild. Fördelen med metoden är att cancerformer som kräver behandling upptäcks säkrare och patienten snabbare kommer under behandling. Dessutom behövs färre provbitar (biopsier), vilket besparar patienten möjliga besvär.

Bakgrund

Diagnostisering av prostatacancer baseras inte bara på undersökning av patienten, utan också på provbitar som tas genom ändtarmen. Provbitar har traditionellt tagits under ultraljudskontroll utifrån det som syns på skärmen. Problemet med metoden är att man är tvungen att systematiskt ta flera provbitar “på måfå”, eftersom en ultraljudsundersökning inte upptäcker de minsta cancerhärdarna. Då kan relevanta cancerhärdar som kräver behandling bli oupptäckta.

Med sofistikerade magnetkameraundersökningar, vars precision avsevärt förbättrats under de senaste åren, går det att hitta även de minsta cancermisstänkta härdar. Genom att kombinera en tidigare tagen magnetkamerabild och en ultraljudsbild i realtid kan provbitarna tas exakt från önskade ställen.

Beskrivning av ingreppet

* Ingreppet föregås av att en magnetkamerabild tas på prostatan. En radiolog markerar på bilden det misstänkta området.

* Fusionsbiopsier utförs på urologiska polikliniken vid Mejlans sjukhus.

* 1-2 timmar före ingreppet tar patienten antibiotika.

* Det egentliga ingreppet tar ca 15–20 minuter.

* Vanligen tas 2-3 prover per område.

* Om det finns flera misstänkta områden i prostatan, kan riktade prov tas från dem alla.

* Provtagningen gör inte ont. Prostatan bedövas och om nödvändigt används smärtstillande läkemedel eller bedövande gel.

* Blodförtunnande medel (Marevan, Plavix, Eliquis, etc.) ska sättas ut före ingreppet enligt särskilda anvisningar.

Tillräcklighet av fusionsbiopsi och kompletterande undersökningar

De riktade provbitar som fås med hjälp av fusionsbiopsi är mera exakta än systematiska provbitar. I vissa situationer kan dock fusionsbiopsier kompletteras med systematiska provbitar. Om prostatacancer diagnostiseras i en fusionsbiopsi kan det behövas andra bilddiagnostiska undersökningar för att fastställa cancerns spridning.

För- och nackdelar med undersökningen

Fördelen med fusionsbiopsi är en större känslighet och noggrannhet vid undersökning av en misstänkt förändring jämfört med systemiska provbitar. Tack vare det hittas behandlingsmässigt mer relevanta prostatacancertumörer och färre irrelevanta tumörer.

De vanligaste nackdelarna med fusionsbiopsi är blod i urin, avföring och sädesvätska. En sällsynt biverkning kan vara infektion trots att antibiotika använts. Eftersom det tas färre prover än vid systemiska biopsier är biverkningarna färre.

Återhämtningstid

Blödning från ändtarmen eller blod i urinen kan uppträda under några dagar. Sädesvätskan kan vara missfärgad i flera veckor.

Pris

Priset för ingreppet inkluderar histologisk undersökning av de riktade provbitarna. Vid behov görs en histologisk undersökning av systematiska provbitar. Undersökningsresultaten kan begäras brådskande. Magnetkameraundersökning ingår inte i priset.

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.