Behandling av spasmodisk dysfoni röststörning med myoneurektomi

En särskild funktionsstörning i stämbandsmusklerna kallas laryngeal dystoni, även känd som spasmodisk dysfoni (SD). Beroende på om störningen gäller musklerna som öppnar eller sluter stämbanden yttrar sig symtomen som pressad, ryckig och darrig röst eller rösttrötthet.

Problemet kan vara psykiskt och socialt besvärande och begränsar möjligheterna att arbeta i ett yrke där det är nödvändigt att tala.

För en patient som diagnostiserats med adduktor-SD kan myoneurektomi vara en avgörande kirurgisk behandling.

Vad är myoneurektomi?

Myoneurektomi är en operation för att avlägsna en specifik stämbandsmuskel kallad thyroarytenoideus och den nervgren som går till den.
Metoden syftar till att återställa stämbandens naturliga funktion, förbättra röstkvaliteten och minska andra störande symtom. Effekten av operationen motsvarar den alternativa behandlingen med botoxinjektioner, men effekten av myoneurektomi är vanligtvis bestående.

Hur går myoneurektomi till?

Under myoneurektomi identifierar och tar en erfaren kirurg noggrant bort de påverkande musklerna samtidigt som omgivande frisk vävnad bevaras. Noggrannheten bidrar till att minimera eventuella biverkningar och säkerställer ett optimalt behandlingsresultat för patienten.

Patientinriktad vård

Röstkliniken förbinder sig till en patientcentrerad vård, vilket har en central betydelse vid varje ingrepp. Innan myoneurektomi rekommenderas gör vårt multidisciplinära team en grundlig bedömning för att avgöra vilken behandling som är den lämpligaste för patienten. Vi betonar öppen kommunikation och säkerställer att patienten är välinformerad och får stöd under hela processen.

Återhämtning och rehabilitering efter myoneurektomi

Efter myoneurektomi har cirka 60 procent av patienterna fått bestående lindring efter den första operationen. Resten av patienterna kan utveckla symtom på spasmodisk dysfoni efter cirka sex månader, när den avlägsnade nervgrenen växer ut på nytt. Operationen kan upprepas två gånger efter den första operationen för att avlägsna den utväxta nervgrenen. Om den spasmodiska dysfonin återkommer och patienten inte vill eller kan fortsätta med en ny operation kan patienten behandlas med botoxinjektioner. I detta skede är lägre botoxdoser än normalt ofta tillräckligt effektiva och effekten sitter i längre.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Tidsbokning till mottagningar samt vårdförfrågningar till: åtgärdsteamet, tel. +359 9 47482704
E-postadress: toimenpide@orton.fi

Meddelanden som innehåller personuppgifter och konfidentiell information sänds per skyddad e-post: https://www.turvaposti.fi/meddelande/ajanvaraus@orton.fi

Webbtidsbokning
Närmare kontaktuppgifter