Akupunktur

Akupunktur är en gammal behandlingsform från Kina som används exempelvis för att behandla smärta och störningar i blodcirkulation, ämnesomsättning och hormoner. Det finns forskningsbevis för akupunktur vid behandling av till exempel smärta vid artros och migrän.  Den kan också vara lämplig för att lindra sömnproblem och stress. På Orton används akupunktur som en läkemedelsfri metod för smärtlindring. 

 Vår fysioterapeut som är insatt i akupunkturbehandlingar bedömer om akupunktur är en lämplig behandling för dig.

Hur ges akupunkturbehandling? 

I akupunktur injiceras tunna nålar på väldefinierade punkter i kroppen – beroende på vilket besvär eller problem man söker hjälp för.  Akupunkturbehandling ges vanligtvis i serier, till exempel som en serie på 3–10 gånger. Behandlingstiden är 10–60 minuter beroende på vad som behandlas.

När akupunktur är en del av fysioterapi, får kunden Fpa-ersättning för fysioterapin.