Värdresultaten av ledprotesoperationer

Vårdresultaten av Ortons ledprotesoperationer har följts upp för varje patient sedan Finlands första ledprotesoperation gjordes på sjukhuset år 1967. Finlands nationella ledprotesregister skapades år 1980 och Ortons eget register med mer utförlig information skapades år 1989.

Förutom att uppföljningsdata utgör en viktig grund för att utveckla den vetenskapliga forskningen och vården vid Orton, så är det också en utmärkt metod för att följa upp och rapportera vårdkvaliteten på vårt sjukhus.

Ledprotesinfektioner

Ledprotesoperationer är stora operationer som precis som andra operationer innebär en infektionsrisk. Infektioner efter en ledprotesoperation är besvärliga eftersom de oftast inte försvinner enbart med antibiotikabehandling. Oftast behövs utöver en lång antibiotikabehandling även 1–2 omfattande operationer för att behandla en ledprotesinfektion.

Antalet ledprotesinfektioner på vårt sjukhus är klart lägre än genomsnittet i landet. Viktiga delfaktorer för att lyckas är en föregripande riskbedömning av allmänkondition och primärsjukdomar, riskminimering, god vårdpraxis, en operationsavdelning som bara används för så kallad ren kirurgi, kompetenta kirurger, kompetent vårdpersonal och naturligtvis patienter som sköter om sin återhämtning väl.

Se tabell på finska sidan:
Klart färre ledprotesinfektioner vid Orton (blå) än för genomsnittet.

Nya operationer

Behovet av nya ledprotesoperationer är lägst i landet hos Orton. Samma delfaktorer som vid infektionsbekämpning är viktiga även för att hantera risken för nya operationer. Genom aktiv rehabiliteringshandledning kopplad till en god vårdprocess och noggrann operationsverksamhet uppnår vi lysande resultat både statistiskt och på individnivå.

Se tabell på finska sidan:
Behovet av nya höftledsoperationer.