Elastografi vid diagnostisering av levercirros

Elastografi är en snabb och smärtfri metod för undersökning av levern. Det är en ultraljudsbaserad metod med vilken man undersöker bindvävsmängden i levern.

Bindvävsmängden är den bästa fristående prognosfaktorn när man utreder om patienten har utvecklat en långt gången leversjukdom. Med elastografi kan man få reda på om patientens leversjukdom redan har lett till cirros.

Elastografin har redan långt ersatt provbitstagning vid diagnostisering av leversjukdomar.

Olika sjukdomar kan ligga bakom levercirros

Orsaken till levercirros kan vara olika leversjukdomar. I bakgrunden kan finnas riklig alkoholkonsumtion eller orsaken kan vara ickealkoholrelaterad fettlever (NAFLD).

En leversjukdom kan även uppstå som en följd av en virusinfektion, varvid sjukdomen kallas hepatit. Bakomliggande orsak kan även vara en autoimmun sjukdom, dvs. då kroppens eget immunförsvar angriper kroppens egen vävnad. Ibland är orsaken till leversjukdom läkemedel eller hälsokostpreparat.

Då förhöjda levervärden konstateras vid blodprov, ska orsaken alltid utredas. Elastografi är ett enkelt sätt att antingen bekräfta att levern är i gott skick, eller å andra sidan att konstatera en eventuellt redan långt gången leversjukdom.

Elastografimetoden används i Finland vid de flesta central- och universitetssjukhusen.

Hur går en elastografiundersökning till? 

Elastografi är en snabb och smärtfri undersökning, som tar 5-10 minuter. Det görs i samband med ett poliklinikbesök och faktureras skilt.

Ultraljudssensorn placeras på hudens yta vid revbenen på höger sida varifrån ultraljudsimpulsen går till levern.

Före undersökningen bör man vara utan att äta i två timmar, annars behöver man inte förbereda sig inför undersökningen.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.