Laboratorium

Vi producerar laboratorietjänster på Ortons huvudenhet i Brunakärr och i HUSLAB enheterna på huvudstadsregionen.

Laboratorietjänster på Orton i Brunakärr

Ortons laboratorium genomför ett brett spektrum av klinisk kemi- och fysiologistudier. Vår verksamhet baseras på den senaste tekniken och vi tjänar dig med professionalism. Du kan komma till laboratoriet för provtagning utan tidsbokning under laboratoriets öppettider.

De flesta laboratorieprover som ordinerats av en läkare kan tas vid samma besök. Vissa blodprov kräver fasta.

Du kan också komma till laboratoriet utan läkares remiss. Vi rekommenderar att alltid diskutera resultaten av laboratorietester med läkare.

Laboratorie- och fysiologiska undersökningar på Orton

  • Hjärtfilm ( Pt-Ekg )
  • Spirometri ( Pt-FVSpiro )

Förberedelser inför undersökningar
För att balansera blodcirkulationen är det bra att anlända till laboratoriet 15 minuter i förväg före provtagning.

Undersökningar som kräver tidsbokning
Till en del av laboratorieundersökningarna bör man boka en tid från laboratoriet.

Till följande undersökningar behövs remiss av läkare.

  • Sockerstress ( Pt-Gluk-R1 )
  • Spirometri ( Pt-FVSpiro )

FPA-ersättning: FPA ersätter inte laboratorieundersökningar på Orton.

Mer information om hur du ska förbereda dig för provtagning får du från laboratoriet. Se kontaktinformation och öppettider här.

HUSLAB –laboratorietjänster

Vi använder HUSLAB:s laboratorietjänster och kan också erbjuda krävande eller sällsynta tester som inte är privat tillgängliga någon annanstans. HNS undersöker Ortons privatpatienter vid sidan om kommunal patienterna så att kommunalpatienternas vård inte påverkas.

Undersökningarna kräver en remiss av Ortons läkare.

HUSLAB är Finlands ledande producent av kliniska laboratorietjänster med ett omfattande provtagningsnätverk i Nyland. HUSLAB genomför 20 miljoner laboratorieundersökningar varje år.

FPA-ersättning:: Laboratorietjänster som Orton utför på HUSLAB kan inte ersättas av FPA.