Coronavirus eller luftvägsinfektion: information och åtgärdsanvisningar för våra kunder

Bästa kund!

Om något av nedanstående kriterier fylls ska du inte komma till mottagningen:

  • om du tror att du kan ha en corona­vi­rusin­fektion
  • om du har luftvägs­symptom eller feber

Om du är osäker, kan du kontakta vår kundservice, tel. 09 4748 2705 må-to kl 7.45-18.00, fre 7.45-16.00. Vi erbjuder också fjärr- och telefonmottagningar.

Mera information

Uppda­terad infor­mation om corona­virus kan du läsa om på hälsomyndigheternas webbsidor. Institutet för hälsa och välfärd – THL.

Munskydd på vårt sjukhus

Patienter och kunder som besöker sjukhuset behöver inte bära mun- och nässkydd, om de inte vill.
Vår vårdpersonal använder endast skyddsutrustning när patientens hälsotillstånd specifikt kräver det. Patienten kan också göra en förfrågan till personalen om användningen av skyddet.

Besöksanvisningar för patienternas anhöriga på Orton Tenalavägen

  • Besök oss endast om du är symptomfri
  • Besök rekommenderas inte för personer som har varit utsatta för corona under de senaste fem dagarna
  • Använd handsprit både när du går in och när du lämnar avdelningen