Coronavirus: information och åtgärdsanvisningar för våra kunder

Bästa kund!

Om något av nedanstående kriterier fylls ska du inte komma till mottagningen:

  • om du tror att du kan ha en corona­vi­rusin­fektion
  • om du har luftvägs­symptom eller feber
  • om du har varit i kontakt med en person som har corona­vi­rusin­fektion

Om du är osäker, kan du kontakta vår kundservice, tel. 09 4748 2705 må-to kl 7.45-18.00, fre 7.45-16.00. Vi erbjuder också fjärr- och telefonmottagningar.

Digital tjänst med instruktioner för medborgare  

På webbtjänsten Omaolo.fi finns ett frågeformulär för symptombedömning som ger tydliga instruktioner för olika situationer beroende på din hemkommun / ditt boendeområde.

Mera information

Uppda­terad infor­mation om corona­virus kan du läsa om på hälsomyndigheternas webbsidor. Institutet för hälsa och välfärd – THL.

Munskydd på våra sjukhus

Vår vårdpersonal använder mun-nässkydd i vårdarbetet. Vi önskar att våra kunder använder egna personliga munskydd på våra sjukhus.

Besöksanvisningar för patienternas anhöriga på Orton Tenalavägen

  • Besök oss endast om du är symptomfri
  • Besök rekommenderas inte för personer som har varit utsatta för corona under de senaste fem dagarna
  • Använd ett kirurgiskt mun-nässkydd under hela besöket
  • Använd handsprit både när du går in och när du lämnar avdelningen