Knäledsoperation

Den vanligaste orsaken till en knäledsoperation är knäslitage, dvs artros, som känns som en lokal knäsmärta när man stödjer på benet. Artros i knäet är ett mycket vanligt besvär och det finns inte en enda tydlig predisponerande orsak till det. Risken ökar av strukturella felställningar, tidigare skador och bakteriella ledinflammationer samt övervikt. Också reumatism och andra inflammatoriska ledsjukdomar kan orsaka skador på knäleden.

En operation övervägs i allmänhet i det skede då smärtan i leden börjar störa vardagen och nattsömnen och patienten upplever att sjukgymnastik och smärtstillande läkemedel inte ger tillräcklig lindring. I Finland är en allmänt godkänd orsak till operation smärta till följd av artros som inte svarar på behandling, ökad smärta vid gående och/eller något annat funktionellt eller subjektivt besvär.

Symtom på artros i knäet

  • Knäsmärta vid gående
  • Molande och/eller ihållande värk efter ansträngning
  • Svullnad i knäet
  • Stelhet i knäet. Benet böjs inte som tidigare och sträcks inte heller helt rakt ut vid gående, vilket gör att man börjar halta.
  • Det blir svårare att gå i trappor, i synnerhet nedåt
  • Värken stör nattsömnen

När ska man uppsöka läkare och genomgå protesoperation på grund av smärta i knäet?

Boka tid hos en ortoped om smärtan i knäet stör vardagen, rörelse eller nattsömn. Ortopeden gör en undersökning och tar dessutom röntgenbilder av knäet. Bilderna visar om det finns artros i knäet och hur långt den har framskridit. Ofta följs situationen upp och patienten hänvisas till en kvalificerad sjukgymnast. Vid behov provar man att sätta in smärtstillande. En kortison- eller hyaluroninjektion kan ges i knäet, vilket kan ge lindring under lång tid.

Ofta underlättas situationen när man får veta orsaken till smärtan och lära sig hur man rör sig med ett smärtsamt knä. Med lämpliga övningar, motion på egen hand och smärtstillande läkemedel kan du leva ett aktivt liv också med knäartros.

En protesoperation kommer i fråga när smärta, en felställning och/eller rörelsebegränsning i knäet trots behandlingar stör det dagliga livet och nattsömnen. Syftet med en operation är att göra det lättare att röra sig, lindra smärtan, förbättra arbets- och rörelseförmågan och livskvaliteten. Vid behov kan proteser opereras in i båda knäna vid en och samma operation.

Orton är ett pålitligt sjukhus för proteskirurgi

Den första protesoperationen i Finland gjordes hos Orton 1967. I dagens läge är vi den största privata producenten av protesoperationer i Finland.

Snabbt tid till undersökning och vård

Du får tid snabbt till en protesoperation hos Orton. Du kommer till undersökning och vård hos en ortoped som är specialiserad på proteser inom cirka en vecka. Patienten kan välja en lämplig operationstidpunkt, i allmänhet några veckor framåt i tiden.

Knäledsoperation och återhämtning efteråt

Vid en protesoperation är du intagen på sjukhus normalt i 2–3 dagar.

Ingreppet görs i allmänhet under ryggbedövning, under vilken patienten antingen är vaken eller, efter önskan, i lätt sömn. Vid operationen ersätts den skadade ledytan med en protes som förankras med bencement. Operationen tar normalt 1–2 timmar. Såret i huden sluts med metallclips.

Efter operationenflyttas patienten till uppvakningsrummet där man övervakar patientens tillstånd och hur bedövningen släpper. Därefter förs patienten till bäddavdelningen.

Redan på operationsdagen får patienten hjälp med att stå upp och sjukgymnasten visar hur man kan göra lätta rörelse- och muskelövningar. Du kan börja med gångövningar med hjälp av kryckor beroende på hur du mår. Som regel kan du genast stödja på benet. Den egna aktiviteten är viktig för att nå ett gott resultat av operationen.

För att du ska kunna skrivas ut krävs att du kan röra dig självständigt och att du klarar av dagliga sysslor som att klä på dig och sköta hygienen samt att smärtorna är under kontroll. Såret kontrolleras innan du åker hem. Patienten får kryckor med sig hem och kan lämna bort dem 2–4 veckor efter operationen. Patienter som skrivs ut ska åtföljas av en ledsagare. Du kan åka hem med bil eller handikapptaxi med hänsyn till dina rörelsebegränsningar.

Hemma är det viktigt att du följer anvisningarna för sårvård och muskel- och rörlighetsövningarna. Efter en knäledsoperation är det mycket viktigt med rörelseträning för att säkerställa ett gott resultat. Smärtstillande medel bör användas på ett sådant sätt att aktiv rörelseträning är möjlig. Efter två veckor tas clipsen i operationssåret bort.

Den första efterkontrollen av läkare görs efter 6–8 veckor. Då ges anvisningar för fortsatt träning och med hjälp av en röntgenbild kontrolleras komponenternas position. Årskontrollen sköts ofta med hjälp av en förfrågan. Besök för röntgen och uppföljning rekommenderas därefter vart 5:e år.

Stöd av sjukgymnast för rehabilitering och fortsatt träning

Om du känner dig osäker när du rör dig eller om rehabiliteringen inte går framåt rekommenderar vi att du gör ett kontrollbesök hos sjukgymnasten antingen på sjukhuset eller som ett hembesök. Många av våra protespatienter besöker sjukgymnasten regelbundet för att få råd och stöd för träningen i hemmet. Läs mer om rehabiliteringen efter operationen här.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.