Lotta Markkanen

Fysioterapeut

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Rygg- och nackrehabilitering, kranisacralterapi, akupunktur, moderns fysioterapi

Utbildning

Fysioterapeut

Akupunkturutbildning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.