Lotta Markkanen

Fysioterapeut

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Rygg- och nackrehabilitering, kranisacralterapi, akupunktur

Utbildning

Fysioterapeut

Akupunkturutbildning