Kirsi Isoherranen

Med.o.kir.dr
Specialist i hudsjukdomar

Språk:

finska, svenska, engelska, spanska

Verksamhetsplats:

Hud- och allergisjukhuset, Mejlandsvägen 2, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.