Meri Övermark

Med.lic.
Specialist i hudsjukdomar

Språk:

finska, engelska

Verksamhetsplats:

Hud- och allergisjukhuset, Mejlandsvägen 2, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.