Markku Patjas

Specialist på foniatri och öron-, näs- och halssjukdomar, Dr. med.

Språk:

finska, svenska, engelska, tyska, Italian

Verksamhetsplats:

Foniatriska polikliniken, Böle, Magistratsporten 2, Helsinki

Välkommen till min mottagning

Jag studerar och behandlar en mängd olika röst-, tal- och sväljproblem hos vuxna och barn. Jag träffar patienter på Röstkliniken.
Tiden ska alltid göras under namnet på den som besöket avser, så du ska inte boka tid för t ex ditt barn i ditt eget namn.

Min speciella expertis

Forskning och behandling av röststörningar: t.ex. borttagning av stämband, röstförbättringsprocedurer, behandling av stämförlamning, botoxinjektioner i stämbanden