Lonkan tekonivelleikkaus

Orton on Suomen suurin yksityinen tekonivelleikkausten tekijä. Meillä on erinomainen asiakas­tyy­ty­väi­syys ja hoito­tu­loksemme ovat tutki­tusti maamme kärkeä. Suomen ensimmäinen lonkan kokotekonivelleikkaus tehtiin Ortonissa jo vuonna 1967.

Ortonin tekonivelleikkausten hoitotulokset

Lonkan tekonivelleikkauksen yleisin syy on lonkan nivelrikko. Tähän ei ole usein ole osoitettavissa yksiselitteistä syytä, mutta perinnöllinen taipumus ja lonkan rakenteelliset poikkeavuudet lisäävät nivelrikon riskiä.

Lue lisää nivelrikosta

Lonkkaleikkauksen avulla voit päästä eroon lonkan alueen säryistä ja saada taas toimintakykysi takaisin. Katso alla oleva video lonkkaleikkauksen kulusta, kivun­hoi­dosta ja kuntou­tu­mi­sesta (asiantuntijana ortopedian ja trauma­to­logian erikois­lääkäri ja Ortonin lääke­tie­teel­linen johtaja Mikko Manninen, pituus 5.05 min).

Milloin lonkan tekonivelleikkaus on tarpeen?

Meillä pääset nopeasti ortopedin vastaanotolle ja myös lonkkaleikkaukseen. Varaa aika ortopedille, jos lonkkasi oireilu häiritsee normaalia elämää, liikkumista, työskentelyäsi tai yöuntasi. Ortopedi tutkii sinut ja lonkasta otetaan röntgenkuvat. Kuvien perusteella selviää, onko lonkassasi nivelrikkoa, kuinka pitkälle se on edennyt ja milloin tekonivelleikkaus voi olla ajankohtainen.

Tekoniveliin erikoistuneen ortopedin vastaanotolle ja tutkimuksiin pääsee noin viikon sisällä. Leikkausajan saa sovitetuksi itselleen sopivaan ajankohtaan yleensä muutaman viikon päähän. Toipuminen leikkauksesta on nopeaa. Lonkkaleikkauksella pyritään poistamaan lonkan kipu ja palauttamaan työ- ja toimintakyky, eli toisin sanoen parantamaan elämänlaatua.

Tutustu tekonivelleikkauksiin erikoistuneisiin asiantuntijoihimme

Lonkan tekonivelleikkauksen hinta

Lonkan tekoni­ve­leikkaus suunni­tellaan aina yksilöl­li­sesti ja lonkkaleikkauksen hintaan vaikut­tavat muun muassa valittu tekonivel ja tarvit­tavien hoito­vuo­ro­kausien määrä.  Lonkan tekoni­vel­leik­kauksen hinta alkaen 13 165 €. Leikkauksen hintaan lisätään palve­lu­maksu 29,90 € ja Kanta­maksu 2,90 €.

Katso tarkemmat hinnat hinnastostamme

Palveluseteli

Oletko saanut palvelusetelin lonkan tekonivelleikkaukseen? Tuotamme tekoni­vel­leik­kauksia HUSin palve­luse­te­lia­siak­kaille.

Lisätietoa palvelusetelin käytöstä löydät täältä

Lonkan tekonivelleikkauksen hoitopolku

Kun olet tulossa leikkaukseen, tapaat tekonivelhoitajan ja fysioterapeutin hyvissä ajoin ennen leikkausta ja saat ohjeet mm. perussairauksien hoidosta, lihaskuntoharjoittelusta sekä apuvälineistä.

Tutustu lonkan tekonivelleikkauksen hoitopolkuun

Lonkan tekonivelleikkausopas

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeinen kuntoutus

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus on tärkeä osa lonkkaleikkausta. Ajoissa aloitettu ja oikein kohdennettu kuntoutus edistää toimintakyvyn palautumista. Ortonin kokeneet fysioterapeutit ja leikkaavat lääkärit toimivat yhteistyössä kuntoutumisesi tukemiseksi. 

Laadimme jokaiselle asiakkaallemme yksilöllisen ja turvallisen kuntoutumissuunnitelman.

Lue lisää kuntoutumisesta leikkauksen jälkeen

Moni tekonivelpotilaamme käy säännöllisesti fysioterapeutin vastaanotolla saamassa neuvoa ja tukea omaan jatkoharjoitteluunsa.

Tutustu Ortonin fysioterapeutteihin

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Hoitotiedustelut ja -varaukset: toimenpidetiimi puh. 09 47482704
Vastaanottojen ajanvaraus ja asiakaspalvelu puh. 09 4748 2705

Ajanvaraus 

Ortonin yhteys­tie­dot

Hyvää yleistietoa nivelongelmista

Yliopistosairaaloiden ylläpitämä Terveyskylän Niveltalo-osiossa on paljon hyödyllistä tietoa nivelten vaivoista, vammoista ja leikkauksista.

Muut tekonivelleikkaukset Ortonissa