Harri Kauppinen

ML
Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Proteskirurgi i övre och nedre extremiteterna, protesomoperationer, allmänortopedi

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.