Ville Puisto

MD
Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors, Finland.

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Ryggkirurgi

Utbildning och arbetsplatser

Medicine licentiat 2005

Medicine doktor 2011

Specialistläkare i ortopedi och traumatologi 2012

Specialiseringsområde: ryggkirurgi, ryggmärgsstimulatorer, ryggskador

Ortopedutbildning vid HUCS. Jag var specialistläkare vid HUCS Pejas sjukhus 2012–2013 varefter jag övergick till Orton.

Särskilda yrkesmässiga intressen

Ryggkirurgi, ryggmärgsstimulatorer

FPA-ersättning

Av dessa tjänster är mottagningarna FPA-ersättningsgilla. Åtgärderna är icke FPA-ersättningsgilla.