Tapaturman jälkeinen kuntoutus

Tapaturman jälkeisen kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutuja voi palata takaisin mahdollisimman itsenäiseen elämään ja selviytyy kotona sekä työssä. Kuntoutus voi olla hyödyllistä esimerkiksi liikennetapaturman tai vapaa-ajan tapaturman jälkeen.

Moniammatillinen tiimi voi kartoittaa tilannetta laaja-alaisesti ja auttaa löytämään ratkaisuja edistämään toipumista. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu kuntoutujan tarpeen mukaan fysiatri, sosiaalityöntekijä, psykologi sekä fysio– ja toimintaterapeutti. 

Tapaturmien jälkeistä kuntoutusta järjestetään päiväkuntoutuksena. 

Kuntoutuksen menetelmät

Fysioterapiassa voidaan käyttää liikkuvuus-, lihasvoima- ja tasapainoharjoituksia toimintakyvyn
edistämiseksi.  Fysio– ja toimintaterapeutti auttavat mm. kävelyn ja/tai päivittäisten arkitoimintojen harjoittelemisessa sekä apuvälinetarpeen arvioimisessa ja käytön ohjaamisessa.   

Toimintaterapiassa pyritään palauttamaan asiakkaan toimintakykyä arjessa erilaisten ortoosien, tukien ja toiminnallisten harjoitusten avulla.  

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen voi hakeutua lähettävän tahon maksusitoumuksella tai itsemaksavana. Lähettävänä tahona voi olla vakuutusyhtiö tai sairaanhoitopiiri. 

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika puheli­mitse 09 4748 2705 tai nettia­jan­va­rauksen kautta.
Katso tarkemmat yhteys­tie­tomme tästä.