Polven tekonivelleikkaus

Orton on Suomen suurin yksityinen tekoni­vel­leik­kausten tekijä. Meillä on erinomainen asiakas­tyy­ty­väi­syysja ja hoito­tu­loksemme ovat tutki­tusti maamme kärkeä.

Ortonin tekonivelleikkausten hoitotulokset

Yleisin syy polven tekoni­vel­leik­kaukseen on polven kuluma eli nivelrikko, joka tuntuu paikallisena polvikipuna jalalle astuessa. Se aiheuttaa usein hoitoon reagoimatonta kipua, kivuttoman kävelymatkan merkittävää lyhenemistä ja muuta toiminnallista haittaa.

Lue lisää nivelrikosta

Polvileik­kauksen avulla voit päästä eroon polven alueen nivelsäryistä ja saada taas toimin­ta­kykysi takaisin.

Milloin polven tekonivelleikkaus on tarpeen?

Meillä pääset nopeasti ortopedin vastaa­no­tolle ja myös polvi­leik­kaukseen. Varaa aika ortope­dille, jos polvesi oireilu häiritsee normaalia elämää, liikku­mista, työsken­te­lyäsi tai yöuntasi. Ortopedi tutkii polven ja ottaa röntgenkuvat polvesta. Kuvien perus­teella selviää, onko polvessa nivelrikkoa ja kuinka pitkälle se on edennyt, ja milloin polven tekoni­vel­leikkaus voi olla ajankoh­tainen.

Polven tekoni­veliin erikois­tuneen ortopedin vastaa­no­tolle ja tutki­muksiin pääsee noin viikon sisällä. Leikkausajan saa sovite­tuksi itselleen sopivaan ajankohtaan yleensä muutaman viikon päähän. Toipu­minen polvileikkauk­sesta on nopeaa.

Tutustu tekonivelleikkauksiin erikoistuneisiin asiantuntijoihimme

Leikkauk­sella pyritään poistamaan polven kipua ja palaut­tamaan työ- ja toimin­takyky, eli toisin sanoen paran­tamaan elämän­laatua.

Lue myös polvikirurgiasta.

Polven tekoni­vel­leik­kauksen hinta

Polven tekoni­ve­leikkaus suunni­tellaan aina yksilöl­li­sesti ja polvi­leik­kauksen hintaan vaikut­tavat muun muassa valittu tekonivel ja tarvit­tavien hoito­vuo­ro­kausien määrä.  Polven tekoni­vel­leik­kauksen hinta alkaen 13 604 €. Leikkauksen hintaan lisätään palve­lu­maksu 29,90 € ja Kanta­maksu 2,90 €.

Katso tarkemmat hinnat hinnastostamme

Palveluseteli

Oletko saanut palve­luse­telin polven tekoni­vel­leik­kaukseen? Tuotamme tekoni­vel­leik­kauksia HUSin palve­luse­te­lia­siak­kaille.

Lisätietoa palvelusetelin käytöstä löydät täältä

Polven tekonivelleikkauksen hoitopolku

Kun olet tulossa polven tekonivelleikkaukseen, tapaat tekoni­vel­hoi­tajan ja fysio­te­ra­peutin hyvissä ajoin ennen leikkausta ja saat ohjeet mm. perus­sai­rauksien hoidosta, lihas­kun­to­har­joit­te­lusta sekä apuvä­li­neistä.

Lue lisää polven tekonivelleikkauksen hoitopolusta

Polven tekonivelopas

Polven tekonivelleikkauksen kuntoutus

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus on tärkeä osa polvileikkausta. Ajoissa aloitettu ja oikein kohdennettu kuntoutus edistää toimintakyvyn palautumista. Ortonin kokeneet fysioterapeutit ja leikkaavat lääkärit toimivat yhteistyössä kuntoutumisesi tukemiseksi. 

Laadimme jokaiselle asiakkaallemme yksilöllisen ja turvallisen kuntoutumissuunnitelman.

Lue lisää kuntoutumisesta leikkauksen jälkeen

Moni tekoni­vel­po­ti­laamme käy säännöl­li­sesti fysio­te­ra­peutin vastaa­no­tolla saamassa neuvoa ja tukea omaan jatko­har­joit­te­luunsa.

Tutustu Ortonin fysioterapeutteihin

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Hoitotiedustelut ja -varaukset: toimenpidetiimi puh. 09 47482704
Vastaanottojen ajanvaraus ja asiakaspalvelu puh. 09 4748 2705

Ajanvaraus 

Ortonin yhteys­tie­dot

Hyvää yleistietoa nivelongelmista

Yliopistosairaaloiden ylläpitämä Terveyskylän Niveltalo-osiossa on paljon hyödyllistä tietoa nivelten vaivoista, vammoista ja leikkauksista.

Muut tekoni­vel­leik­kaukset Ortonissa