Jari Syrjänen

Specialist i ortopedi och traumatologi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Höft- och knäproteskirurgi, idrottsskador

Utbildning och arbetsplatser

Medicine licentiat, Helsingfors universitet 11.1.1993

Specialistläkare i ortopedi och traumatologi, Helsingfors universitet 16.12.2002

Specialkunnande: höft- och knäproteskirurgi, idrottsskador, skador i nedre extremiteterna

Specialistläkare i ortopedi och traumatologi vid Orton Oy sedan 6.1.2003

Särskilda yrkesmässiga intressen

Primär höft- och knäproteskirurgi, höft- och knärevisionskirurgi, höft- och knäproteskirurgi i specialfall såsom kondrodystrofi, CDH, hemofili, AVN, tillstånd efter fraktur m.m. vid sekundär ledförslitning, idrottsskadekirurgi i nedre extremiteterna.

Medlemskap

Ortopedföreningen i Finland, Finlands Friidrottsförbunds medicinska utskott 1994–2011, Finlands olympiska kommittés idrottsmedicinska utskott 2005–2012, läkare för Finlands herrlandslag i volleyboll 2015–2017.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.